Et nytt sentrum for Åsane

C-feltet seiler nå opp som det nye urbane, kollektivbaserte og grønne sentrum i Åsane, skal vi tro lederne av Åsane Høyre og Åsane Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 C-feltet ligger helt til høyre i bildet

C-feltet ligger helt til høyre i bildet

— Ved å knytte Nyborg sammen med C-feltet, og se videre mot Vågsbotn og Hylkje, kan vi binde sammen den store bydelen vår på en helt annen måte enn i dag, mener leder av Åsane Høyre, Tor Martin Misund. Venstreleder Per-Arne Larsen er enig.

Vil løfte bydelen
— Åsane trenger å bli grønnere, mer urban og mer kollektivbasert, og Åsane trenger byutvikling, sier Per-Arne Larsen.

— For å få dette til, kreves det en helhetlig planlegging der Bybanen kan være en pådriver slik vi har sett sørover.

Paradokset er at de to politikerne nå snakker om bybanestopp på C-feltet, og ikke i dagens sentrumsområde ved Åsane storsenter.

— Venstre er uenige med Steen og Strøm, som ikke vil ha bybane inn i sentrumsområdet, sier Larsen.

— Den ville gjort en god jobb der. Men vi tror nå at Bybanen vil løfte Åsane i mye større grad om den går i dagen til Nyborg.

Visjonsløst fra Ap
Tor Martin Misund kan her ikke dy seg for et lite spark på skinneleggen til Harald Schjelderup og Arbeiderpartiet.

— De fremstår som ganske visjonsløse når de vil bygge Bybanen kun som en rask kollektivtransport bort fra Åsane, mener han.

— Målet må heller være å trekke kollektivreisende til nye arbeidsplasser i Åsane.

— I dette ligger det vel også et miljøperspektiv?

— Ja, nettopp. Vi ønsker å bygge opp under den grønne tankegangen, der vi får utviklet et mer miljøvennlig sentrum i Åsane.

 Per-Arne Larsen mener Åsane har behov for grønn, urban byutvikling

Per-Arne Larsen mener Åsane har behov for grønn, urban byutvikling

Grønne og blå lunger
Som Venstre-mann vil Per-Arne Larsen gjerne utdype dette.

— C-feltet, Forvatnet, Nyborg og Liavatnet er på en måte et sammenhengende grøntområde som kan ivaretas og tilgjengeliggjøres ved å ta inn bybane, åpne opp Dalaelven, og legge til rette for en moderne urban byutvikling med grønne lunger, blå lunger, arbeidsplasser, næringsvirksomhet, boliger og kultur.

— Den sterke sentrumsfølelsen vil ytterligere understrekes ved å legge kulturhuset på C-feltet, og å forlenge Bybanen til Hylkje, mener Misund.

— Da kan vi trekke beboerne derfra inn mot et slikt tilbud i sentrum av Åsane. I den samme helhetlige tankegangen kunne vi bygget et breiere idrettstilbud på Myrdal.

Utbyggingen kan starte nå
— Så C-feltet kan bli en motor i utviklingen av det nye Åsane sentrum?

— Ja, sammen med Bybanen, sier Larsen.

— Dette er noe vi mister dersom vi i stedet lar Bybanen gå gjennom dagens sentrumsområde og videre i tunnel til Nyborg, slik Arbeiderpartiet går inn for.

— Så dere har forlatt tanken om bybane inn i dagens sentrum?

— Åsane Høyre er veldig klar på det, sier Misund.

— Vi har et vedtak på å legge Bybanen på C-feltet, dette er også støttet av Bergen Høyres gruppe i bystyret.

— C-feltet vil bli det nye urbane, kollektivbaserte og grønne sentrum i Åsane, gjentar Larsen.

— Hvor langt frem er dette?

— Det trenger ikke være snakk om altfor lenge. Utbyggingen av C-feltet kan faktisk begynne før Bybanen bygges, sier Misund.

— Kulturhuset kan godt komme på plass der før Bybanen kommer til Åsane.

Åsane trenger arbeidsplasser
Larsen minner om hvor fort den tilsvarende utviklingen har gått langs bybanesporet sørover.

— Parallelt med Bybanen skal vi gang med kommuneplanens arealdel. Der kan vi da passe på å få omregulert Nyborg til mer arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet og boliger, slik Dag Skansen har snakket om tidligere.

Byrådsleder Stolt-Nielsen har pekt på Møhlenpris som et godt område for å utvikle arbeidsplassintensive arbeidsplasser. Misund ser ingen motsetning i det å gjøre det samme i Åsane.

— Det er allerede slike områder på Sandsli og Kokstad, og det skulle ikke være noe i veien for å få det samme i Åsane.

— Åsane har lidd under manglende helhetstenkning i mange år, legger Larsen til.

— Mange har ytret ønske om det, men det har aldri vært handling bak ordene. I stedet har det blitt lagt opp til å bygge varehus fremfor arbeidsplasser.

Bybanen går to veier
De to lokale partilederne er enige om at byutvikling i Åsane handler om å skape flere arbeidsintensive arbeidsplasser i et nytt og større Åsane sentrum. Dette vil igjen føre til flere kollektivreisende, og da også til Åsane, ikke bare fra.

— Noen har glemt at bybanen går to veier, sier Larsen.

— I langt fremtid vil det være fullt inn til byen om morgenen, men kapasiteten er jo like stor den andre veien.

— Vi bor i en stor bydel, understreker Misund.

— Bybanen kan aldri ta av all trafikken, men det er heller ikke nødvendig. Vi må fortsatt ha et ekspressbusstilbud. Det Bybanen vil gjøre, er derimot å utvikle byfølelsen i Åsane.

— Da er vi tilbake til C-feltet, Nyborg og videreutvikling til Vågsbotn og Hylkje, slik at vi kan binde innbyggerne sammen i et kollektivtilbud som består av bybane og busser.

 Bybanen vil bygge opp Åsane, mener Åsane Venstre og Åsane Høyre

Bybanen vil bygge opp Åsane, mener Åsane Venstre og Åsane Høyre

Et dødt sentrum
Åsane sentrum er i dag dødt etter kl. 20, når senteret stenger. I fremtiden ser de to for seg et levende 24-timers sentrum med mye som foregår utover butikkenes åpningstider.

— Husk på at Åsane er den bydelen som vil ha størst befolkningsvekst fremover, sier Misund.

En del av denne veksten håper de vil bosette seg i det fremtidige sentrumsområdet.

— Vi snakker om å utvikle C-feltet, men ikke med noen gigantisk høyblokk. Området må ivaretas, sier Larsen. Misund er enig.

— Det vil være en selvfølge å knytte Selegrend sammen med nybyggene på C-tomten. Så kan Åsamyrane-veien legges på utsiden av bebyggelsen, ned mot motorveien, foreslår han.

— Vi vil litt tilbake til den urbane landsbyen, slik Selegrend opprinnelig var tenkt som, sier Larsen.

— At det faktisk blir gågater, og en kiosk på hjørnet i stedet for inne i et senter. Bilbasert varehandel Åsane storsenter og Ikea vil fortsatt ligge der de ligger, og fortsatt være bilbaserte, slik som i dag. Dette trenger ikke være noe problem.

— Uansett vil vi få en bedret infrastruktur i Åsane, mener Misund. Det samme vil skje når vi får Coopbygget i Myrdal. Åsane sentrum vil få en helhet som vi ikke har hatt tidligere.

— C-feltet vil kunne by på en mer urban type næringsvirksomhet enn på den andre siden, der det blir mer bilbasert, oppsummerer Larsen, og åpner for at Misund kan komme med et av Høyres viktigste mantra.

— Ordet er valgfrihet, slår han fast.

Kjøpesenterkultur i Åsane
— Så dere ønsker å opprettholde bilbasert handel på vestsiden?

— Jeg tror ikke at det er noen vei utenom. Det er allerede lagt opp til en sterk trafikal økning, beklager Larsen.

— Jeg kan ikke se at det vil være fornuftig å lage noen hindre for de kjøpesentrene som allerede er i området. Men vi trenger ikke å fortsette en større utvikling av de store kjøpesentrene i Åsane, om da disse ikke inngår i en utvikling av Åsane sentrum på en positiv måte, sier Misund.

— Dette er så innarbeidet her, nesten som en egen åsanekultur. Men vi kan bygge opp østsiden med en ny kultur.

— Tror dere Åsane storsenter er på vei bort fra sentrumsplanene?

— Jeg tror det har vært et skalkeskjul, sier Larsen.

— Steen og Strøm vil ikke ha bybane inn i senterområdet, samtidig som de har oppskalert det trafikale behovet enormt. Når de i tillegg snakker om gigantkjøpesenteret Emporia i Malmø som et ideal, viser dette at de nok ser for seg en bydel som åpnes og lukkes etter kjøpesentrets åpningstider.

Les hele intervjuet på side 8 og 9 i Åsane Tidende fredag 21. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**