Ta unges helse på alvor!

Tilegning av kunnskap er avhengig av et godt læringsmiljø og en god helse. Derfor mener Hordaland Venstre at en opprustning av skolehelsetjenesten er nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Skolehelsetjenesten er spesielt nødvendig for de svakeste elevene. Den kan fange opp problemer i hjemmet og gi ungdommer en vei videre inn i systemet, enten det skulle gjelde rusomsorg, barnevernet eller noe helt annet. 3 av 10 elever fullfører ikke videregående skole innen normert tid og et helsesøsterløft er viktig for å hindre frafall.

I dag er det stor mangel på helsesøstre i Norge. Få skoler klarer å nå de statlige normene for dekning. På flere skoler er det kun én helsesøster tilgjengelig et par timer i uken. Da blir det ikke et lavterskeltilbud, slik intensjonen er. I dag sier 70 % av helsesøstre at de ikke har tid til å gjennomføre alle de arbeidsoppgavene de har, på grunn av få tilgjengelige ressurser som skal fordeles på flere hundre elever. Dette behovet viser at det trengs en større statlig satsing for å sikre god dekning av helsesøstre. Derfor ønsker Hordaland Venstre en opptrapping med store ambisjoner for skolehelsetjenesten.

Om det er fylkeskommunen som har ansvar for videregående skoler i Norge, er det kommunene som driver skolehelsetjenesten. Fylkeskommunen står uten virkemidler til å sørge for at alle elever får et godt nok tilbud. Derfor mener Hordaland Venstre at så lenge vi har fylkeskommuner og fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler, så må de også ha ansvar for skolehelsetjenesten der.

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Stadig flere unge sliter med psykiske plager og tall fra skolene viser at de at det er et behov for økt oppmerksomhet og hjelp til psykisk helse. Det er behov for å få flere med psykologkompetanse inn i skolehelsetjenesten.

Hordaland Venstre vil:
– Ha en opptrapping for skolehelsetjenesten
– Gi fylkeskommunen ansvar for helsesøstertjenesten i videregående
– Integrere helsesøstre bedre i skolehverdagen
– Få flere psykologer inn i skolen
– Opprette rådgivningsteam med helsesøster, psykolog og studierådgiver

Uttalelsen ble vedtatt på styremøtet 19.03.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**