Bygger for rusavhengige ved belastet område

Byrådet skulle spre kommunalboliger for å unngå opphopning i utsatte områder. Nå kommer det nye boliger på Danmarks plass. Først om flere år skal de begynne fortynningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: BT

Les hele saken her eller på side 11 i Bergens Tidende onsdag 26. mars.

I Bjørnsons gate 4 kommer det nå 33 kommunale utleieboliger. Dette var bygget som kommunen egentlig skulle bruke til nytt Mottaks- og oppfølgingssenter for rusmisbrukere. På grunn av naboprotester ble ikke det noe av.

Opprettelsen strider mot byrådets egen politikk. Helt siden den første levekårsundersøkelsen kom i 2009, har kommunen ønsket å spre andelen kommunalboliger til områder hvor det finnes få fra før.

– Vi bruker levekårsundersøkelsen for Bergen når vi leter etter aktuelle tomter for nye prosjekter eller ved oppkjøp av eksisterende boliger, sa daværende byråd Lisbeth Iversen (KrF) til BT i 2011, under tittelen «Vil tynne ut i belastede områder».

Bryter ikke vedtak
Etterfølgeren hennes, Dag Inge Ulstein (KrF), mener opprettelsen i Bjørnsons gate ikke er et brudd på byrådets politikk. Han viser til at de kjøpte bygget fra Frelsesarmeen, som i sin tid leide det ut til rusavhengige. At dette er i et område med levekårsutfordringer, avviser han også.

– Vi forholder oss til de ulike levekårssonene, og i kartleggingen er ikke dette definert som et problemområde. Vi etablerer heller ikke noe nytt her. Dette var et hus for rusavhengige, og slik sett har vi reelt sett bare pusset opp kommunalboliger.

– Så dette er ikke problematisk?

– Ikke ut fra de sonene som beskrives i levekårsundersøkelsen, og som vi forholder oss til i denne saken.

Misbruker undersøkelsen
– Det eneste som kan forklare dette er at byråden har sviktende lokalkunnskap, og det tror jeg ikke, sier Åsta Årøen (V).

Hun mener man sukrer pillen ved å argumentere med at utleieboligene kommer på Kronstad, et område som ikke er definert som et problemområde i levekårsundersøkelsen.

– Byrådet misbruker levekårsundersøkelsen og velger enkleste løsning. Alle som sitter i byrådet vet at boligene blir en del av et presset område, selv om de akkurat er innenfor grensen til Kronstad.

Årøen er skuffet over at Ulstein nå går inn for 33 rusavhengige under samme tak, rett ved et område med klare utfordringer.

– Byråden bryter her med sine egne tanker om hva som er god byutvikling. Danmarks plass og omegn er ikke den beste løsningen på lang sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**