Gjennomslag for fossilkrav til KLP

Tidligere denne måneden gikk ordfører i Eid Alfred Bjørlo ut og ba norsk kommuner om å trekke sine pensjonsinvesteringar ut av fossile energiselskap, av hensyn til klima og finansiell risiko. I dagens utgave av Dagens Næringsliv ble det kjent at kommunenes pensjonsselskap KLP er i gang med å utrede om selskapet skal selge seg ut av investeringer i kull, olje og gass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les også: Enighet om uttrekk fra både kull, olje og gass

Venstre-ordføraren i Eid ba kommunens felles pensjonsselskap KLP om å sette i gang et arbeid med sikte på å trekke kommunale pensjonsfond ut av investeringar i olje-, gass- og kulllselskap fra 2015, tilsvarende prosessen Stortinget har vedtatt at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal sette i gang. I dagens utgave av Dagens Næringsliv melder KLP at de setter i gang et slikt utredningsabeid med sikte på konklusjon allerede i investeringsstrategien for neste år.

Her kan du lese brevet som ordfører Bjørlo sendte KLP 4. mars i år.

Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo
Foto: –

— Eg meiner at når staten no har sagt så tydeleg at ein skal ta grep for å greie ut uttrekking av statlege pensjonspengane frå denne sektoren, så må det same skje i kommunalsektoren, sa Eid-ordfører Alfred Bjørlo til NRK 10. mars i år.

Les også: – Norske kommunar bør ut av fossilselskap

Klimakrav og finansiell risiko
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er i gang med å utrede om selskapet skal selge seg ut av investeringer i kull, olje og gass. DN skrev ifjor vår om Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune i Nordfjord som ville sette klima- og miljøkrav til hvor kommunens oppsparte midler og pensjonspenger skulle plasseres. Siden har Bjørlo hatt flere samtaler med KLP, som forvalter over 250 millioner pensjonskroner for Eid kommune, melder Dagens Næringsliv idag.

KLP-beslutning innen 2015
Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, poengterer at KLPs samfunnsoppdrag er å forvalte pensjonsmidler, som er underlagt et strengt regelverk for finansiell risikostyring.

— Ved å gå ut av selskaper som i hovedsak driver med utvinning av kull, er det ikke sikkert at vi vil merke noen lavere avkastning fordi det er snakk om ganske få selskaper. Men svaret kan bli helt annerledes når vi regner på om vi også skal ut av selskaper innen olje og gass. Det vil også kunne spise opp en stor del av den risikoen vi i dag bruker på å investere direkte i fornybar energi, sier Bergan. KLP tar sikte på å lande en konklusjon som kan innarbeides i investeringsstrategien for 2015, sier hun til Dagens Næringsliv.

Fornøyd Bjørlo
Ordfører Bjørlo er svært godt fornøyd med beslutningen i KLP.

Alfred Bjørlo LM2012

Foto: Helene Z Skulstad

— Det er viktig når et stort pensjonsfond som KLP med 600.000 kunder åpner for å trekke seg ut av fossile investeringer. Det er inspirerende at et lokalt initiativ kan være med å flytte ting, sier Alfred Bjørlo.

Han tror det er fullt mulig å få en like god avkastning selv om man går ut av selskaper innen fossil energi.

Støtte fra Zero
Marius Holm, leder i klimastiftelsen Zero, mener kommunene som er KLPs eiere nå bør kjenne sin besøkelsestid og oppfordre det store pensjonsfondet til å gå ut av fossil-investeringer.

Han mener signaleffekten fra KLP er betydelig.

— Alle langsiktige fond som har store eierposter i fossil energi, må gjøre en risikovurdering nå. Skal vi ta vår egen klimapolitikk på alvor, vil disse aksjene bli mindre verdt i fremtiden. Pengene bør heller investeres i fornybar energi, sier Holm til Dagens Næringsliv.

Les Alfred Bjørlos blogg fra 29. april 2013: – Å investere i framtida

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**