Høyre-Rasch lurer seg unna regningen

I et innlegg søndag 23. mars prøver Høyres Sondre Rasch å sno seg unna spørsmålet om bompengefinansiering av en fordyrende bybaneløsning ved å snakke om syltetøy. Det er en interessant debatt-teknikk, men det styrker ikke Rasch sin sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Venstre forholder seg til den Bybanen Høyres bystyregruppe har sagt at de ønsker seg. Den er antatt å ville koste 7 milliarder, pluss kostnadene for Skansentunnelen. Hvilke deler av dette alternativet som koster hva er ikke så interessant for den endelige regningen: En krone er en krone uansett hvilken del av traséen den dekker, og minst halvparten må betales av bilistene.

Kan fjerne biltrafikken uten tunnel
Rasch prøver å låse Venstre til at vi også må bygge Skansentunnelen. Det er feil. Rapportene slår fast at trafikkbegrensende tiltak kan fjerne biltrafikken fra Bryggen uten å bygge Skansentunnelen. I tillegg er det viktig for Venstre å understreke at selv om det på sikt kan bli aktuelt å bygge en slik tunnel gjennom sentrum, må den ikke knyttes direkte til byggingen av Bybanen mot nord, slik Høyre vil. Da risikerer vi stans i byggingen av Bybanen dersom det viser seg å bli vanskelig å få finansiert biltunnelen. Høyre får stå for sine prioriteringer, men i Venstre vil kollektivtrafikken alltid bli prioritert foran biltrafikken.

Høyrerepresentanten har rett i at prisforskjellen blir mindre hvis bystyret velger å bygge den dårligste tunnelløsningen, det såkalte Motzfeldt-alternativet. Det er derimot ikke det Høyre har vedtatt at de vil ha. I debatten så langt har Høyre ivret for t-bane fra Christies gate. Flertallet i Høyres bystyregruppe har sagt de vil ha en bybane som koster ca. 7 milliarder, mot fagfolkenes anbefaling som koster anslagvis 5,4 milliarder. Da må Høyre forvente å bli utfordret på om de vil sende halvparten av regningen til bilistene. Om enkelte representanter i Høyre nå beliter seg fordi dette blir for dyrt, og heller går for Frp-alternativet fra Peter Motzfeldts gate, er opp til dem, men Høyres bystyregruppe har valgt en annen løsning.

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen 27. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**