Venstre ville stoppe skuterlek

— Jeg vil foreslå at vi trekker oss fra søknaden om å delta i forsøksordningen med å etablere snøskuterløyper, sa Reidar Gullesen (V) i tirsdagens kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rissa har søkt om å få være en av forsøkskommunene for å etablere skuterløyper for fornøyelseskjøring i perioden 2014-2018. Siste frist for å melde fra til Kommunal og moderniseringsdepartementet på at kommunen ønsker å være med er 1. april.

Tirsdag vedtok kommunestyret «Forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper», som forklarte hvordan det skal gjøres i kommunen.

— Jeg stemte imot i HLTM (Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø) og jeg vil nå foreslå at vi trekker oss. I stedet for å bruke penger på fornøyelseskjøring for 20-30 ressurssterke personer vil jeg heller at de skal gå til trafikksikkerhetstiltak. Erfaringer fra andre kommuner gjør meg ekstra betenkt, sa Reidar Gullesen.

— Ski og svartkjele er mer i tråd med Jordnær lykke, mente Gullesen.

— Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg støtter deg fullt og helt. For meg er dette snikinnførsel. Det var i utgangspunktet 40 kommuner, nå er det over 100. Det vil si en fjerdedel av kommunene i Norge, sa Anne Kirkeby (SV).

— Jeg er enig med Venstre i deres argumentasjon. Vi i Ap er delt i dette, sa Per Kr. Skjærvik (Ap).

— I denne saken er Senterpartiet pluss Høyre sant. Senterpartiet har sagt at dette vil vi ha. Dette er en ungdomssak. Det er sjelden jeg får ungdom på besøk angående ting som har med politikk å gjøre. Denne gangen har jeg fått det. Forskriften vi vedtar vil ivareta støy og andre ting som motstanderne har om dette, sa Liv Darell (Sp).

— Ja, vi er helt enige i denne saken også, Og vi skal ikke bruke mer penger enn det som er nødvendig. Vi håper å få inn mest mulig ferdig bygde forslag fra blant annet grunneierne. Det skal ikke bli noen vill vest, og dette er ikke bare for ungdommer, men for oss alle, sa Rune Schei (H).

Rådmannens innstilling om å vedta forskriften ble vedtatt mot fem stemmer. Reidar Gullesen (V), Per Kr. Skjærvik (Ap), Olga Berg (Ap), Odd-Arne Sakseid (KrF) og Anne Kirkeby (SV) stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**