ELLEN BJØRGE

«Jeg ønsker at NVK skal fremme god politikk om kvinners rettigheter inn i Venstre. Det gjelder særlig problemstillinger med vold i nære relasjoner og voldtekt i Norge og internasjonalt. Jeg er også opptatt av at kvinner skal få eiendomsrett der hvor det mangler og tilgang til politiske arenaer. Jeg ønsker at NVK skal være en god møteplass hvor kvinner kan samles og diskutere viktige kvinnepolitiske temaer» sier Ellen Bjørge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ellen Bjørge

Foto: Urvik

Ellen Bjørge har vært med i NVK sitt styre fra januar 2011 – januar 2015 hvor hun har vært nestleder i to år. Hun er 25 år gammel, opprinnelig fra Ålesund, men er student og bor nå i Oslo. Hun har bachelor i informatikk: Teknologi, Organisasjon og læring, og tar nå en master i informatikk med tema om e-læring innenfor et helseinformasjonssytem. Hun er medlem av Ålesund Venstre og Venstrekvinnelaget.

Politiske verv
1.Nestleder NVK (politisk) Jan 2013- Jan 2015
Sekretær NVK Jan 2011- Jan 2015
– Har møtt på stortingsgruppa sitt gruppemøte i stortinget hver onsdag. Fra høsten 2011-og ut 2014.
Medlem i Ålesund Venstre
– Satt i redaksjonsnemnda for Møre og Romsdal Venstre på landsmøtet i 2013.
Styremedlem Ålesund Unge Venstre 2005/2006

Yrkeserfaring
Ansatt i Amnesty International Norge. Fra Sept 2009- d.d.
– Jobber som prosjektleder for fundraisingprosjektet Telemarketing. Fra 2012-d.d.
– Leid inn av NRKs TV-aksjon høsten 2012 (når Amnesty hadde den) til å lede Callsenteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**