Byutvikling langs vestkorridoren

Ullern Venstre inviterer til et åpent møte i kveld der innlederne er Guri Melby, Oslos byråd for samferdsel og miljø, Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3 og Øystein Otto Grov, fagsjef for metro og trikk hos Ruter. De vil innlede om mulighetene og utfordringene i forbindelse med denne utbyggingen. Det er mange mulige løsninger, planene er nennå ikke fastlagt. Det er nå man kan komme med innspill. Møteleder er Odd Einar Dørum. Møtet arrangeres i Ullern Frivillighetssentral sine lokaler i Hoffsvn 25 klokken 19:30 i dag onsdag 23. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Odd Einar Dørum er møteleder.

Odd Einar Dørum er møteleder.

Oslo står foran store utfordinger med befolkningsvekst som må løses på en måte som skaper gode bymiljøer for eksisterende og nye borgere. “Vestkorridoren”, fra Lysaker til Skøyen i Ullern bydel er et av de få områdene i de vestlige bydelene der det er alrealer og infrastuktur til å bygge en ny stor og velfungerende bydel. Ullern Venstre har vært en av pådriverne for en mulighetsstudie for Skøyen sentrum utført på oppdrag av Ullern Bydelsutvalg.

Nå står vi foran planlegging av t-banelinje til Fornebu, med stasjoner på Lysaker, Vækerø og Skøyen, der en kollektivløsning med stor kapasitet gir en gylden mulighet til en utbygging med gode bymessige kvaliteter uten at det blir nødvendig med en økning i biltrafikken. Men god byutvikling gjør seg ikke selv. Man må legge føringer på hvordan man vil at utviklingen skal være, man må sørge for at man har virkemidler til å styre i dit man vil og at man har økonomisk ryggrad til å bære de investeringene i felleskapsløsninger som trengs. Bymiljøetaten i Oslo har vært oppdragsgiver for tre konkurrerende studier som skisserer muligheter for denne “Veskorridoren”.

Ullern Venstre inviterer til et åpent møte i kveld der innlederne er Guri Melby, Oslos byråd for samferdsel og miljø, Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3 og Øystein Otto Grov, fagsjef for metro og trikk hos Ruter. De vil innlede om mulighetene og utfordringene i forbindelse med denne utbyggingen. Det er mange mulige løsninger, planene er nennå ikke fastlagt. Det er nå man kan komme med innspill. Møteleder er Odd Einar Dørum. Møtet arrangeres i Ullern Frivillighetssentral sine lokaler i Hoffsvn 25 klokken 19:30 i dag onsdag 23. april.

Lenke til mulighetsstudien på Skøyen:
http://www.bydel-ullern.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20ullern%20%28BUN%29/Internett%20%28BUN%29/Dokumenter/dokument/motekalender/Sk%C3%B8yen%20130930%20dok2%20hoyoppl.pdf

Lenke til mulighetsstudiene for Vestkorridoren:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20bygningsetaten%20%28PBE%29/Internett%20%28PBE%29/Dokumenter/plan/planer/utredninger/Mulighetsstudie%201%20-%20Norconsult.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**