Vil skille Jesus og juss

Når du gifter deg bør staten stå for det juridiske, så kan kirken stå for seremonien, mener Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


— Dette foreslår vi for å redde kirken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Kirkemøtets homonekt
Nylig sa Kirkemøtet nei til både homofil vigsel i kirken og forbønn for homofile som har giftet seg borgerlig. Norge fikk i 2009 en ny ekteskapslov, som også ga likekjønnede par rett til å inngå ekteskap. Loven presiserer imidlertid at likekjønnet ekteskap ikke kan inngås i kirken uten at Kirkemøtet har fastsatt liturgi for inngåelse av ekteskap mellom likekjønnede.

Vil ha folkekirke
Trine Skei Grande er selv kirkemedlem og aktiv i kirken, men har nå flere venner som melder seg ut etter at kirkemøtet stemte nei til både vigsel og forbønn av homofile par.

 Venstre vil ha borgerlig vigsel.

Venstre vil ha borgerlig vigsel.
Foto: Tore Nilsen

— Jeg er redd for at noen konservative vil gjøre folkekirken smalere. Men dette forslaget om å innføre borgerlig vigsel vil fjerne problemet for alle parter, mener Grande.

Vanlig i Europa
I dag har trossamfunnene vigselsrett. Det vil si at de utfører en juridisk, formell tjeneste på vegne av staten, og endrer ekteparets sivilstand. Venstre vil at den formelle, juridiske delen av vigselen skal gjøres av staten for alle. Det vil si at alle som ønsker å gifte seg må gjøre det i tinghuset eller et statlig kontor. Så kan tros— og livssynssamfunnene, som for eksempel Den norske kirke eller Human-Etisk Forbund, ta seg av det seremonielle etterpå.

— Dette gjør man i omtrent alle andre europeiske land. En deler vigsel mellom det som er den juridiske delen, som staten har laget, og den seremonielle delen. For kristne er det snakk om en velsignelse i kirken. Det kan en også gi til homofile i dag, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**