Venstreliste i Skjervøy i 2015

Vil du bidra til å stille lokal Venstreliste igjen i Skjervøy? Sjansen er der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre søker kontakt med dere som ønsker et liberalt parti med sosialt ansvar, som fronter skole, miljø og kultur og legger til rette for småbedriftene.

Som en kuriositet kan nevnes at Troms venstreforening ble stiftet 11 aug 1884, og da var Jon Hagen fra Skjervøy første leder av amtslaget.

Kommuneliste må leveres før 31. mars 2015 og må ha minst 7 navn.

Kontakt fylkesleder Irene Dahl [email protected] 92899857
Ev fylkesråd Roar Sollied, [email protected]. 90612324

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**