Møteplan høsten 2014

Her er oversikt over formelle møter som styremøter og hovedstyremøter i Oslo Venstre. Møtene er åpne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Faste tidsrammer for møtene:
Styremøter: kl. 18.00 — 21.00
Hovedstyremøter: kl. 18.00 — 21.00
Sted: Venstres hus i Møllergata 16 (gruppemøtene er på Rådhuset)

August
Styremøte 11. august
Hovedstyremøte 26. august

September
Styremøte 9. september
Styremøte 30. september

Oktober
Hovedstyremøte 14. oktober
Landsstyremøte 17. -18. oktober
Landsskonferansen 18.-19. oktober

November
Styremøte 6. november
Nominasjonsmøte 15. november
Styremøte 25. november

Desember
Landsstyremøte 6.-7. desember
Styremøte 18. desember

Frist endringsforslag til bystyrevalgprogrammet 1. januar.
Frist forslag til vedtektsendringer 9. januar

Januar
Styremøte 10. januar
Hovedstyremøte 20. januar

Februar
Styremøte 4. februar
Årsmøte 7.-8. februar
Styremøte 24. februar

Venstres landsmøte i Troms, 10-12. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**