Kunnskap og klima må styrkes

Revidert budsjett: – Det er en del positive elementer i forslaget, som flere utleieboliger, en forsiktig økning i videreutdanning av lærere og påfyll av kapital til klimafondet. Likevel mangler de store grepene for å vise en tydelig kurs mot et mer nyskapende og mer miljøvennlig Norge, sier Venstres nestleder og finanspolitisk talsmann, Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Det er positivt med 4,5 milliarder i forsterkning av fondet for klimateknologi. Samtidig etterlyser vi konkrete tiltak for å forsterke klimaforliket slik vi er enige med regjeringspartiene om, påpeker Breivik.

– Det er positivt med 4,5 milliarder i forsterkning av fondet for klimateknologi. Samtidig etterlyser vi konkrete tiltak for å forsterke klimaforliket slik vi er enige med regjeringspartiene om, påpeker Breivik.
Foto: Bård Ek

– Når regjeringen selv peker på at vi har store utfordringer i den økonomiske politikken knyttet til oljeavhengighet, høyt kostnadsnivå, svak produktivitetsvekst, mange på trygd og en økt aldring i befolkningen, burde den samme regjeringen brukt denne anledningen til å svare på disse utfordringene. Det gjør de ikke, og det er overraskende passivt, oppsummerer Breivik.

Breivik etterlyser en målrettet satsing på det miljøvennlige og kunnskapsbaserte næringslivet vi skal leve av i framtiden.

– Det er for eksempel ingen økning i satsing på høyere utdanning og forskning. Det er få — om noen incentiver — til omlegging til et mer miljøvennlig næringsliv, ingen reell vilje til å satse mer på gründere og innovasjon og det er tas eller varsles ingen modige grep for modernisering av offentlig sektor eller for å få flere fra trygd til arbeid. Dette vil være Venstres hovedærend i de kommende forhandlingene med regjeringen om det reviderte budsjettet, sier Breivik

– Må følge opp budsjettavtalen
Breivik er skuffet over at regjeringen ikke følger opp budsjettavtalen med Venstre fra i høst når det gjelder differensiert oppholdsbetaling i barnehager. I avtalen heter det: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vurdere skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.»

– Vi vet at dette er et viktig og nødvendig grep for å bekjempe fattigdom og redusere forskjellene i Norge, sier Breivik.

Klimatiltak
– Det er positivt med 4,5 milliarder i forsterkning av fondet for klimateknologi. Samtidig etterlyser vi konkrete tiltak for å forsterke klimaforliket slik vi er enige med regjeringspartiene om, påpeker Breivik.

Blant tiltakene Breivik etterlyser er det grønne skatteskiftet, hvor mer av beskatningen vris fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig adferd.

– Dette har miljøvernministeren vært inne på flere ganger, men de små endringene i revidert budsjett snarere går i feil retning, sier Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**