Åpen høring: Klima og fattigdomstilak

Den internasjonale klimadebatten har rettet søkelyset mot mangroveskogenes evne til å beskytte mot ekstremvær i kystområder og samtidig binde opptil fem ganger mer CO2 enn regnskogstre. Venstre arrangerer høring om temaet på Stortinget tirsdag 20. mai klokken 10.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hvor: Stortinget, Rom S-447
Når: Tirsdag 20. mai kl 10.15 til 12.30

Sandefjord Ulkeholmen og Tranga

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Den siste rapporten fra FNs Klimapanel er en kraftig påminnelse om behovet for umiddelbare tiltak. Det blir bl.a. vist til økende fare for katastrofer i utsatte kystområder i utviklingsland. Katastrofen på Filippinene i 2013 er et forvarsel om den alvorlige utviklingen.

Den internasjonale klimadebatten har rettet søkelyset mot mangroveskogenes evne til å beskytte mot ekstremvær i kystområder og samtidig binde opptil fem ganger mer CO2 enn regnskogstre. Mangrovetrær bidrar også til økning i fiskeressursene og en rekke andre fordeler som bl.a. varige arbeidsplasser ved nyplanting og skjøtsel av mangroveskoger. Spørsmålet er om norske utviklingsmidler kan oppnå en dobbel effekt ved å satse på effektive klimatiltak samtidig som det fører til redusert fattigdom.

På høringen presenteres resultater fra et forskningsprosjekt finansiert av den norske stiftelsen Letten Foundation og gjennomført av Worvldview International Foundation/Worldview Myanmar i samarbeid med Pathein University, Myeik University og Myanmar Ministry of Environmental Conservation and Forestry.

En internasjonal konferanse om «Mangrove and Climate Change» i Myanmar Institute of Strategic and International Studies i Yangon i februar 2014, med åpningsforedrag av vise-miljøminister Dr. Daw Thet Zin, anbefalte oppretting av mangroveparker i utsatte kystområder som et naturlig vern, et viktig klimatiltak som også gir muligheter for permanent jobbskaping. Dette samsvarer med den siste rapporten fra FNs Klimapanel som anbefaler nyplanting av mangroveskoger som et effektivt klima- og utviklingstiltak.

Høringen setter søkelyset på hvordan Norge gjennom støtte til mangroveprosjekter kan bidra til å effektive klimatiltak, bekjempe fattigdom og forebygge at ekstremværet fører til katastrofer for kystsamfunn i utviklingsland.

Ekspertpanelet består av:
•Margot Wallstrøm, styreleder ved Lund Universitet. Tidl. statsråd, miljøkommisjonær og visepresident i EU og visegeneralsekretær i FN.
•Dr. Ranil Senanayake, styreleder i Rainforest Rescue International, stifter av International Analog Forestry og vitenskapelig leder for forskningsprosjektet i Myanmar
•Professor Dr. Daw Nang Mya Han, leder av Marine Science Department, Myeik University. Hun har gjennom mange år arbeidet for rehabilitering av mangroveskoger o oppretting av mangroveparker.
•Svein Tveitdal, leder av Klima 2020, styremdlem i Norfund, styreleder i Energigården, tidligere direktør i UNEP og GRID Arendal og direktør for sekretariatet for FNs Klimapanel.
•Dr. Paula diPerna, amerikansk forfatter og miljøaktivist. Var i 20 år nærmeste
medarbeider til Jacques-Yves Cousteau. Startet verdens første karbonbørs i Chicago. Er med i en gruppe som rådgir Barack Obama i klimapolitikk.

Presentasjoner
Her kan du se og laste ned presentasjonene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**