Styrer mot Fyllingsdalen

Venstres Julie Andersland tror ikke at reguleringen av Åsanetraseen vil bli ferdig i tide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Andersland3

Foto: Mathias Fischer

Et lite punkt i gårsdagens innstilling fra byrådet kan snu opp ned på hele utbyggingsrekkefølgen av Bybanen. For å sikre kontinuerlig utbygging av et helhetlig bybanenett, skriver byrådet at de vil intensivere reguleringsarbeidet vestover. Det vil si banen som går fra sentrum, under Haukeland sykehus, over Mindemyren og under Løvstakken til Fyllingsdalen.

— Jeg tror ikke en rekker å bli ferdig hvis det blir flertall for tunnel ved Kjøttbasaren. Det er så mye usikkerhet knyttet til den. Den har ikke vært utredet skikkelig. I så fall vil en ikke være klar til å sette i gang når utbyggingen til Flesland er ferdig, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre.

Må gå fort
Tredje byggetrinn til Flesland skal stå ferdig i 2016. For å få kontinuitet, bør byggingen av banen mot Åsane settes i gang i 2017. Tiden er knapp og oppgavene står i kø. Tunnelalternativet må konsekvensutredes. Det vil trolig også bli krav om arkeologisk utgraving. I går varslet også byrådslederen at hun vil sette i gang en arkitektkonkurranse for hele området. I tillegg til dette skal det lages en reguleringsplan, land må grunnerveves og byggingen skal settes ut på anbud.

— I tillegg risikerer en innsigelser fra kulturmyndighetene, sier Julie Andersland. — En har brukt ett år lenger på trasévalget enn planlagt. På det året har en bare gått i ring. Jeg lurer veldig på hvordan en skal få dette til.

— Å regulere mot Åsane samtidig som mot Fyllingsdalen er helt greit. Hvis det av en eller annen grunn skulle være noe i Finnegårdsgaten, så har en et helt annet alternativ, sier Eiler Macody Lund fra Frp.

Julie Andersland er ikke av samme oppfatning. Hun sier rett ut at det er viktigere å bygge banen til Åsane enn til Fyllingsdalen

— Hvis åsabuene skal måtte vente i enda fire-fem år, så er ikke det noen god situasjon.

Les mer om saken på side 4 i Bergens Tidende onsdag 28. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**