Samarbeid i Øst-Finnmark står for fall

Ber styret i Finnmark Kommunerevisjon IKS slutte å snakke om å flytte hovedkontoret fra Vardø til Vadsø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Dersom dette blir slik signalene nå tilsier, så står alt interkommunalt samarbeid for fall. Det er vel ikke slik vi ser for oss fremtiden her i Østfylket, sier Terje Soløy.
Det virker som at det er om å gjøre å ta fra hverandre hele tiden. Det er ikke en god måte å bygge samarbeid på, mellom kommunene. Vi burde heller støtte hverandre og styrke de interkommunale arbeidsplassene der de allerede er lokalisert. Vi har jo også ofte blitt konfrontert med at det kun er godt samarbeid som kan gi styrke og fremtidig vekst i regionene, sier Venstres varaordfører i Vardø.

Terje Soløy

Foto: Lokalavisen “Østhavet”

-Det ser jo nå ut som at initiativet til å flytte kontoret fra Vardø, faktisk kommer fra Vadsø.
Jeg vet ikke helt hva Vadsø i så tilfelle vil med de selskapene de er medeier i, alle den tid de selv tar tjenestene som tilbys fra andre, sier Soløy og peker på at Vadsø blant annet ikke kjøper strøm fra Varanger Kraft, men vil ha del i profitten. De tar heller ikke tjenester fra ØFAS.
-Min oppfordring til styret i Finnmark Kommunerevisjon IKS er kort og godt at de nå legger denne saken død, og lar hovedkontoret ligge der det er, i Vardø. Bygg heller broer mellom kommunene slik at man på den måten kan møte fremtiden som en sterk region, hvor godt samarbeid er en av hovedpilarene, sier varaordfører i Vardø Terje Soløy til slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**