Flytt statlige arbeidsplasser til distriktene

En større fordeling av statlige arbeidsplasser vil bidra til å spre makt, bygge opp kompetansemiljø og å tilrettelegge for livskraftige lokalsamfunn over hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er viktig å ha interessante fagmiljøer i distriktene for å sikre tilflytting av unge, og utvikling av regionene. Venstre mener derfor at man bør flytte flere statlige arbeidsplasser til distriktene. Utflytting av statlige arbeidsplasser vil i tillegg være bra for storbyene ved at det bidrar til å minske det enorme trykket på tilflytning.

Venstre er glad for å ha fått gjennomslag i Stortinget for offensive tiltak og en helhetlig strategi for utflytting av arbeidsplasser.

Andrè Skjelstad

Foto: Venstre

– Det er med glede jeg ser at kommunal- om moderniseringsminister Jan Tore Sanner har gått inn for å skille ut et statlig valgdirektorat og flytte det til Tønsberg. Jeg håper dette bare er en sped start i den utflyttingen som vil komme. sier Andre Skjelstad, medlem av kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget for Venstre.

– Det handler om å spre makt, bygge opp kompetansemiljø og å tilrettelegge for livskraftige lokalsamfunn over hele landet. Her er desentralisering av arbeidsplasser helt avgjørende. Stortingets vedtak på området er forpliktende og vi vil sørge for at regjeringen nå følger opp, sier Skjelstad.

Et eksempel på at en slik utflytting er mulig er Direktoratet for forvaltning og IKT, der deler av DiFi ble flyttet til Leikanger. Det har vært vellykket både for bedriften og nærmiljøet, og viser at utflytting av statlige arbeidsplasser ofte vil være fornuftig.

– Av arbeidsplasser det kan være naturlig å flytte ut er blant annet Statens landbruksforvaltning. Videre bør man vurdere å flytte Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, til Vestlandet og Nord-Norge. Det er her man har rasutsatte områder og hvor utfordringen ligger, sier Skjelstad.

– I tillegg er det viktig at statlige etater som planlegges samlet i færre enheter, for eksempel Skatteetaten, lokaliserer disse enhetene utenom de største byene i så stor grad som mulig, påpeker André Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**