Listekandidatar

Haram Venstre søkjer samfunnsengasjerte folk som er villjug til å stå på liste for oss ved lokalvalet 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kristan og Ole Johan.

Kristan og Ole Johan.

Ynskjer du å bli ein del av eit positivt og framtidsretta parti? Då bør du vurdere å melde deg inn i Venstre. Vi treng fleire kandidatar til valet 2015, og ynskjer deg hjarteleg velkomen!

Vanlege spørsmål.

Haram Venstre er ein open og inkluderande organisasjon som arbeider for å legge forholda til rette for sterke levekraftige bygder og gode kommunale tenester. Kom gjerne på våre gruppe- og styremøte for å møte oss og diskutere politikk. Kontakt gruppeleiar Kristian Stråmyr for meir informasjon.

Hjelp oss å vinne valet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**