Vil du stå på liste for Venstre i Ringsaker?

Venstre vil ha deg med på landslaget, men først må vi vinne kommunevalget i 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Venstre best i test

Foto: Venstre

Hvorfor vil vi ha deg med på laget?
Vi spør deg om å stå på Venstreliste fordi vi
har tillit til deg, det du gjør og det du står for
vil bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker
lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker
mener du vil gjøre lista vår mer tiltrekkende for velgerne

Hva vil det si å stå på liste for Venstre?
Det å stå på liste betyr at
du viser offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige og fornuftige for lokalsamfunnet
du gis muligheten til å bli folkevalgt
du er med på å bidra til at flere viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i lokalsamfunnet rundt deg.

Vi trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

Hva betyr det å være folkevalgt idag?

Rebekka Borsch, Øystein sennum, Erik Hurluck Berg og Flesberg Venstre ved Moelven Numedal

Foto: Tove Hofstad

De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen vi bor i. I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at en
folkevalgt bør
lytte til personer, organisasjoner og bedrifter
ta opp de utfordringene folk vil løse
være med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere

Folkevalgte møter i kommunestyret omtrent én gang i måneden. I tillegg kan man bli valgt inn i ulike utvalg og styrer som har ulik møtefrekvens. Der er oppgaven å få gjennomslag for Venstres program i samarbeid med de andre partiene og skape gode løsninger til det beste for folk og miljø.

Roger Andreassen

Foto: Privat

Dersom du ønsker det har Venstre flere tilbud om skolering:
•Jevnlig tilbyr vi "Venstreskolen" som er en innføring i Venstres politikk, organisasjon og verdier.
•Vi har lokalpolitiske nettverk i hele landet der det gis innføring i Venstres hovedsaker, valgkamp og rollen i å være folkevalgt.
•I tillegg er Venstres møter i lokal- og fylkeslagene åpne for alle som ønsker å være tilstede.

Vår politikk – Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.
Vi mener at kommunene må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.
Venstre vil ta Norge i en miljøvennlig retning. Vårt lokallag arbeider for å ta vare på naturen og å gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg.
Vi vil legge til rette for et næringsliv som pådriver for lokale næringshager.
Venstre er opptatt av å bekjempe fattigdom, se sammenheng mellom rus og psykiatri, bidra til en verdig eldreomsorg og styrke barnevernet.
•Vi må styrke forebyggende arbeid, slik at flere kan fanges opp tidlig.

Venstre er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til.

I Ringsaker vil våre politikere få mulighet til å lage eget partiprogram. Ta kontakt med oss i lokallaget om du har ideer til hvilke saker Venstre skal jobbe for i vår kommune den neste valgperioden.

Kontakt oss gjerne på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**