Vil du være med?

Foto: Lisa Kara Frøyland

Ønsker du å bli med Venstre å vinne kommunevalget i 2015?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Ønsker du å være med bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker?
Er du klar for å ta ditt engasjement inn i et forum hvor du kan gjøre en forskjell?
Kan du være med å gjøre lista vår mer tiltrekkende for Nøtterøys velgerne?
Nå har du muligheten. Lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker.

Hva vil det si å stå på liste for Venstre?

Valg 2011

Foto: KRD

Som folkevalgt er du med på å ta beslutninger som påvirker lokalmiljøet, skolen, miljøet, verdiskapingen og velferden i kommunen vi bor i.
I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at vi som folkevalgte lytter til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og bedrifter. Vi tar opp de utfordringene folk vil løse, og er med på å skape et lokalsamfunn som skal være bygd på tillit mellom politikere og velgere.

Parkering familie - Lørenskog
Losby 18-hulls golfbane på Lørenskog
Et grønnere alternativ
Dør med kommunevåpen på en av Nøtterøy Kommunes biler
Barn på sykehus
Mann ser på gravemaskin i arbeid med å tilrettelegge for ny lekeplass til barna i Valhalla vel
Borgheim, sentrum på Nøtterøy
Gamleveien

Vi har tro på at det gode liv skal kunne leves på Nøtterøy. At det skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Vi mener avgjørelser bør tas nære de det angår, og vil derfor redusere sentralstyringen.

Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre skal styre våre avgjørelser og handlinger.
Vi mener at kommunene må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.
Venstre vil ta Norge i en miljøvennlig retning.
Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper varige verdier i lokalsamfunnet og legger til rette for en bærekraftig utvikling.
Vi er opptatt av fattigdomsbekjempelse, psykiatritjenester, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Vi mener alle som trenger hjelp skal få det, og at vi må forebygge slik at flere fanges opp tidlig og kan bidra med sine ressurser til samfunnets beste.

Venstre er en pådriver for en åpen kommune, der innbyggerne blir lyttet til, pengene brukes fornuftig og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen.

Er dette noe du kan stå inne for?

Meld deg inn i dag,
kontakt oss på [email protected],
eller send en melding til en av våre tillitsvalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**