Innkalling til årsmøte 2015

Foto: COK

Svelvik Venstre avholder årsmøte ons. 28.01.15 kl. 18:30 på Smia MCs lokaler på Berger…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ihht. vedtektene skal årsmøte være avholdt innen utgangen av januar 2015. Kaller med dette inn til møte ons. 28 januar kl. 18:30 i lokalene til Smia MC. Adresse er: Snippen 23, 3075 Berger.

Per Martin Berg innkalles også, både i egenskap av å være revisor for oss og regionsekretær.

Årsberetningen vil bli sendt ut på epost i forkant av møtet. Det er kun betalende medlemmer som har møte- og stemmerett.

Agenda:
•Åpning og konstituering.
•Valg av møteleder
•Valg av referent
•Valg av 2 til å underskrive referat
•Godkjenning av innkallelse
•Årsberetning
•Godkjenning av årsregnskap 2014
•Fastsetting av lokal kontigent for 2016
•Valg av nytt styre
•Innkommende saker
•Liste til kommunevalg 2015

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styreleder i hende senest 21.01.15, og kan sendes på epost.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**