– Iskanten skal defineres av Stortinget

Regjeringen har i dag foreslått at iskanten skal defineres nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet, stikk i strid med alle miljøfaglige råd. – Det kan ikke Stortinget akseptere, sier leder i Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Venstre vil ikke godta at grensen for iskanten skal trekkes så langt nord som regjeringen ønsker, fastslår Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

– Hvor iskanten går vil nå være et spørsmål for Stortinget, som må legge oppdatert kunnskap til grunn. Da vil grensen for iskanten komme mye lenger sør enn det regjeringen nå foreslår, sier Elvestuen.

Det avgjørende for Venstre er at svært sårbare områder skal vernes mot oljevirksomhet. Polarinstituttet har kommet med sterke innvendinger mot utlysningen av 23. konsesjonsrunde fordi flere av blokkene ligger innenfor eller for nær iskanten der den trekkes i dag. Med Sundtofts nye grensedragning er alle åpnede områder sør for iskanten.

Ifølge samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene, skal det «ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.».

– Det er svært problematisk at regjeringen legger fram en definisjon av iskanten som strider med oppdatert kunnskap fra Norsk Polarinstitutt, en kunnskap som regjeringen selv har bedt om. Polarinstituttet har kritisert metodene som brukes for å utrede det faglige grunnlaget. De er for enkle. Det må brukes nyere metoder når man skal se på dette, og det er dette Stortinget må legge til grunn i sin behandling, sier Elvestuen.

– Saken om iskanten skal nå til Stortinget, og vi forutsetter at Stortinget legger oppdatert kunnskap til grunn når man nå skal behandle dette til våren, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**