Byrådet droppet panteordning – forverret byluften i Bergen

Byrådet hevdet at det ikke var potensial for å bytte ut gamle vedovner og la ned ordningen. Nå viser det seg at det fortsatt finnes 22.000 ovner som forurenser byen. Venstre har fått ordningen på plass igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Panteordningen vil kanskje ikke gjelde industriovner, men ovner i privat eie kan snart pantes hos kommunen.

Panteordningen vil kanskje ikke gjelde industriovner, men ovner i privat eie kan snart pantes hos kommunen.

Onsdag formiddag begynte varsellampene for luften på Danmarks plass å blinke igjen. Denne gangen var det forekomstene av svevestøv som gjorde luften helseskadelig for dem som bor i området.

Neste uke legger byrådet frem tiltaksplanen for å bedre byluften i Bergen. Her nevner de blant annet utskiftningen av gamle vedovner som et viktig tiltak. En av de største årsakene til det forurensende svevestøvet i Bergen er gamle vedovner.

For å få innbyggerne til å bytte ut sine forurensende vedovner, innførte kommunen en panteordning. Mellom 1999 og 2011 førte dette til at 7000 ildsteder ble fornyet. Det førte til en reduksjon i svevestøvet på 85 tonn hvert eneste år.

Droppet tiltaket
I 2010 fant imidlertid daværende byrådsleder Monica Mæland ut at det ikke var grunnlag for å videreføre panteordningen. I budsjettet for 2011 foreslo de å fjerne ordningen fordi «effekten av panteordningen for gamle ildsteder er nå i stor grad hentet ut».

Byrådsleder Mæland uttalte den gangen at de hadde gjort en kjempejobb for å skifte ut ovnene, men at det ikke var blant kommunens primæroppgaver å skifte ut vedovnene.

At potensialet for utskiftning av vedovner var tatt ut, stemmer imidlertid ikke med kommunens egen tiltaksplan som legges frem neste uke. Her står det:

«Det finnes derfor ca. 22.335 gamle vedovner og beregninger viser at disse slipper ut ca. 304 tonn svevestøv årlig».

 Venstres Julie Andersland forstår ikke hvorfor byrådet fjernet panteordningen, men er glad for at Venstre har fått den på plass igjen.

Venstres Julie Andersland forstår ikke hvorfor byrådet fjernet panteordningen, men er glad for at Venstre har fått den på plass igjen.

Dårlig unnskyldning
Først etter ekstraforhandlinger med KrF, Venstre og Byluftlisten, gikk byrådspartiene Høyre og Frp med på å gjeninnføre panteordningen av vedovner.

Julie Andersland (V) skjønner ikke hvordan byrådet kunne påstå at potensialet var tatt ut.

– Hvorfor de sa det, må du nesten spørre Mæland om. Vi har hele tiden ment at det var grunnlag for denne ordningen, og derfor fikk vi det inn i budsjettforliket med byrådet.

Hun karakteriser påstanden fra byrådet som «kjempespesiell».

– Jeg kan ikke forstå hvilket grunnlag de hadde for å uttale seg slik.

Nye målestasjoner
I løpet av det neste halvåret kommer det to nye såkalte aktive målestasjoner til Bergen, også en del av budsjettavtalen fra desember. De skal plasseres i Åsane og Loddefjorddalen.

Bergen kommune er allerede i kontakt med firmaet som skal levere de nye målestasjonene.

Les hele saken på BT.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**