Nasjonale prøver

Tema: Er nasjonale prøver en god kvalitetsindikator i norsk skole? Hva viser erfaringer fra andre land? Kan man forbedre systemet vi har i dag?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dag: mandag 16. mars
Tid: 18.00-20.00
Sted: Venstres hus, Møllergata 16.

Program
18.00 Cecilie Haugen om nasjonale prøver

Cecilie Haugen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Program for lærerutdanning, NTNU.
Haugens forskning er særlig orientert om internasjonal og nasjonal utdanningspolitikk og dens konsekvenser for praksisfeltet. Forskningen er hovedsakelig forankret i utdanningssosiologi og knyttet til spørsmål om likeverd i utdanning. Haugen har publisert både nasjonalt og internasjonalt om disse temaene.

19.00 Tine A. Hestbek vil holde et innlegg hvor hun trekker sammenligninger mellom Norge og Finland med vekt på konsekvenser for læreres profesjonelle hverdag.

Tine A. Hestbek er førstelektor i pedagogikk ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskning er knyttet til lærerprofesjon og lærerutdanning. Hestbek har i flere år ledet og utviklet lærerutdanningsprogrammer ved NTNU, vært medlem av Nasjonalt rammeplanutvalg for PPU og lektorutdanningene og har faglig ansvar for veileder- og mentorutdanningene ved Program for lærerutdanning.

Skole

Foto: Shutterstock.com

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**