Årsmøte i Bø Venstre avholdes 27.januar kl. 18 på Sandvin – Velkommen!

Vanlige årsmøtesaker og valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ VENSTRE

Årsmøtet blir holdt tirsdag 27. januar kl. 18:00 på Sandvin

Til behandling:

Sak: 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøtet
Sak: 02/15 Godkjenning av referat fra medlems-/styremøte 14. desember 2011
Sak: 03/15 Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteboka
Sak: 04/15 Godkjenning av årsmelding for 2014
Sak: 05/15 Godkjenning av regnskap for 2014
Sak: 06/15 Valg
Sak: 07/15 Valg av programkomite
Sak: 08/15 Fastsetting av kontingent for 2015
Sak: 09/15 Valg av utsendinger til årsmøtet i Telemark Venstre
Sak: 10/15 Aktuelle politiske saker
Sak: 10/15 Eventuelt

Bø, den 8. januar 2015
Olav Lahus
Leder

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være meldt til leder Olav Lahus på e-post [email protected] innen fredag 16. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**