Kunnskapsbyen Bergen

Bergen har potensial til å bli en premissleverandør i utformingen av fremtidens kunnskapssamfunn. Da er samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og lokale og regionale myndigheter avgjørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøteuttalelse fra Bergen Venstre.

Høyere utdanning og forskningssektoren er nå midt inne i en strukturdebatt. Hensikten bak regjeringens initiativ til denne diskusjonen er at kvaliteten skal styrkes. Bergen Venstre er enig i utgangspunktet, og mener fusjoner kan være nødvendige på Vestlandet og landet forøvrig. Det er derimot ikke hensiktsmessig å fusjonere Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen slik noen har tatt til orde for. HiBs styrke er profesjonsutdanningene og UiBs fortrinn er sin disiplinære forsknings og utdanningsbredde i kombinasjon med enkelte verdensledende fagmiljøer. Vi ser heller ingen åpenbar gevinst med sammenslåing av Universitetet i Bergen og NHH.

Det finnes derimot gode grunner for tettere samarbeid, og Bergen Venstre ser med stor spenning på de planlagte tematiske klyngene innen media, teknologi- og energi, klima, marin og helse. Her bør det være gode muligheter for faglige synergier mellom utdanningsinstitusjonene, samt næringsaktører og offentlig myndigheter.

Bergen Venstre mener det må jobbes for å skape gode møteplasser mellom grunnskole og videregående skole nivå og universitet og høyskolene både for å styrke etter og videreutdanningen, samt at skoleelever kan ta enkelte fag på høyere utdanningsnivå dersom de ønsker det.

Vedtatt av Bergen Venstres årsmøte 24. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**