ÅRSMØTE OG NOMINASJONSMØTE I SKODJE

Skodje Venstre har årsmøte og nominasjonsmøte måndag 9.februar 2015 kl 19:00 på Skodje rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Her vonar vi det vert trongt om plassen og kamp om listeplassane!

Urbaniseringstendensen er tydeleg – det vert servert tapas til dei som kjem.

ÅRSMØTE I SKODJE VENSTRE
NOMINASJONSMØTE KOMMUNEVALET 2015

Måndag 9.februar 2015
kl. 19.00 på Skodje rådhus

SAKLISTE :

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av sakliste
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Kontingent for 2016
7. Budsjett
8. Handsaming av Fylkesvalprogrammet
9. Innkomne saker
10. Val etter vedtektene
11. Val av programkomite til kommunevalet

Saker til årsmøtet må vere styret i hende 1 veke før årsmøtet.

Etter årsmøtesakene vert det nominasjonsmøte.
Framlegg til liste vert lagt fram i møtet.

Alle er hjarteleg velkomne !

Med venleg helsing
styret

Kari Grindvik
leiar

Rolf Stavset, nominasjonsleiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**