Årsmelding for 2014, Rissa Venstre

Her er årsmeldingen for 2014, Rissa Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


ÅRSMELDING FOR 2014, RISSA VENSTRE.

Styret for 2014:
Leder Reidar Gullesen
Nestleder Anne Jorid Gullbrekken
Kasserer Jan Erik Furunes
Sekretær Ellen Dybdahl
Styremedlemmer: Hans Henrik Hornemann, Siri Evjen og
Irene Pedersen
Valgkomitee: Sissel Godal og Asgaut Løwø
Revisor Jan Sørås
Alle valgt for 1 år, utenom revisor som ble valgt for 2 år.
Antall medlemmer: 21
Det ble valgt 3 delegater til fylkesårsmøte 7.og 8.februar: Reidar Gullesen, Siri Evjen og Irene Pedersen.

Vi har hatt 5 styremøter/ gruppemøter, iberegnet årsmøte og sommeravslutning. Møtene var 10.mars,20.mars,10.sept.,12.nov. og 8.des.

Reidar Gullesen tok over Siri Evjens verv da hun ble sykmeldt juni 2013, og står fortsatt i dem. Dette gjelder som representant i kommunestyret, HLTM og styret i Rissa Utvikling.

Saker vi har drøftet i våre møter er bl.a.snøscooterkjøring, Fosen-veiene ,økonomi- og handlingsplan , budsjett for 2015, utvidelse av barnehagetilbudet, nye Åsly skole , oppvekstsenter Fevåg/Hasselvika skole, kommuneplanens samfunnsdel, reguleringsplan for Rissa sentrum og andre kommunestyresaker, samt nominasjons- og programarbeid for kommunevalget i 2015.

27.august hadde vi besøk av Trine Skei Grande .De var på Hysnes helsefort, Reins klostret og snakket med en busslast med streikende lærere. Særlig likte Trine seg på Rein, da hun er interessert i historie og bøker. Vi i styret møtte henne nærmere i Borgstua med litt servering av forfriskninger.

5.september deltok Anne Jorid på et Venstremøte i Åfjord sammen med repr. fra Bjugn, Roan og Åfjord, samt Odd Einar Dørum og fylkesleder Trond Åm for å snakke om listestilling og samarbeid om aktiviteter på Fosen.

20.september deltok Stefan Hansen på lokalpolitisk nettverk i fylkeslaget.

Anne Jorid har vært fast fylkestingsrepresentant siden 1.oktober.

Nominasjonskomiteen har hatt 5 møter.

Den 20.oktober døde vårt kjære og entusiastiske medlem Siri Evjen. Hun har etterlatt seg et stort savn også i vår midte. Rissa Venstre hadde bårebukett og mange av medlemmene deltok i kirken og i minnesamværet.

Rissa 10.01.15
Ellen Marie Dybdahl,sekr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**