Løsningen ligger i dagen

— Det er ikke mulig å bygge bybane til Åsane nå uten dagløsning via Bryggen, sier Venstre-politikerne Julie Andersland og Per-Arne Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Julie Andersland, som er Venstres gruppeleder i bystyret og nestleder i Komité for miljø og byutvikling, mener at en bybanetunnel fra Peter Motzfeldtsgate til Sandviken vil bety stopp i utbyggingen – noe som vil være svært uheldig for den kompetansen som er bygget opp gjennom prosjektet.

 - De store partiene må snu om trasévalg om vi skal få Bybanen til Åsane, slår Per-Arne Larsen fast.

– De store partiene må snu om trasévalg om vi skal få Bybanen til Åsane, slår Per-Arne Larsen fast.

Lytt til Åsane-politikerne
— Bybanen til Åsane er død så lenge Arbeiderpartiet tviholder på bybanetunnel, legger leder av Åsane Venstre, Per-Arne Larsen, til.

— Bystyret kan ikke gå inn for en løsning som ikke gir kontinuerlig utbygging, så dersom Arbeiderpartiet ikke snur, betyr det at vi kan glemme å få bybane til Åsane.

Alle de politiske bydelslagene i Åsane er for Bryggen-alternativet. Dette gjelder både Venstre, Høyre, KrF, Arbeiderpartiet og SV.

— Det er noe med at vi Åsanepolitikere vet hva som er best for bydelen vår. Dessverre har ikke alle fått gjennomslag for dette i partigruppene i Bergen.

Byutviklingen stopper opp
— Dersom partiene hadde hørt på bydelslagene, ville dette vært løst for lenge siden, mener Andersland.

— Da hadde vi også sluppet alle utsettelsene og de bortkastede ressursene vi har brukt på å utrede Kjøttbasaren-alternativet, og fått i gang bygging til Åsane så snart Flesland-traseen står ferdig.

Andersland er bekymret for hva som nå skjer med byutviklingen i Åsane.

— Vi har et enstemmig vedtak fra bystyret for hvor holdeplassene i Åsane skal ligge. Hadde man lagt dette til grunn, ville grunneierne hatt noe å forholde seg til, slik at vi kunne fått utbyggingen i gang. Nå stopper byutviklingen i stedet opp i Åsane, som er en bydel som virkelig trenger dette.

Må ta til fornuft
— Er det Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen?

— Ja, i den forstand at de faktisk mener at Bybanen skal komme til Åsane først, så må de endre syn i Bryggen-spørsmålet, sier Larsen.

Det holder med at enten Høyre eller Arbeiderpartiet tar til fornuft, mener Andersland.

— Begge de største partiene har rotet det til på hver sin måte. Det som er underlig med Arbeiderpartiet nå, er at de går ut og sier at de vil bygge til Åsane først – samtidig som de vet at det ikke er mulig med det bybanevedtaket som de har lagt seg på. Det går ikke opp tidsmessig.

Mangler kostnadsoversikt
Dette skyldes både at den kontinuerlige utbyggingen risikerer å stoppe opp, slik at viktige ressurspersoner forsvinner fra prosjektet, og at det foreløpig mangler en oversikt over kostnadene ved å legge bybanen i tunnel gjennom Bergen sentrum.

— Hva med å bygge parallelt til Fyllingsdalen og Åsane?

 Gruppeleder Andersland fryker at byutviklingen i Åsane vil stoppe opp om ikke Ap og Høyre skjerper seg.

Gruppeleder Andersland fryker at byutviklingen i Åsane vil stoppe opp om ikke Ap og Høyre skjerper seg.

— Det er et kostnadsspørsmål. Foreløpig er Bybanen finansiert til Flesland. Den videre økonomien i prosjektet er noe vi må jobbe med å få stortingspolitikerne med på. Flere partier har sagt at de ønsker 50 prosent finansiering av kollektivsystemer i de store byene. Det forventer vi også å få, men ikke at disse midlene kommer samtidig til både Fyllingsdalen og Åsane.

— Og da er det fortsatt Fyllingsdalentraseen som skal bygges først?

— Ja, for å unngå at utbyggingen stopper opp. Arbeiderpartiet sier at de vil bygge til Åsane først, men jeg vet ikke hvordan de har tenkt å få det til.

Les hele saken om mer om temaet på side 5 i Åsane Tidende tirsdag 10. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**