Nyanser av grått

Arbeiderpartiet og Høyre har stått sammen om dårlig byutvikling i mer enn førti år, skriver Erlend Horn i dette innlegget i Bergens Tidende.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Det er vårt ansvar å legge til rette for en grønnere utvikling av Bergen, mener Erlend Horn.
Det er vårt ansvar å legge til rette for en grønnere utvikling av Bergen, mener Erlend Horn.

Det skjedde en liten revolusjon i Bergen i fjor. Byrådet mistet flertallet i bystyret, og Høyre og Ap kappes nå om å komme sentrumspartiene i møte i viktige saker. Men selv om politikken er blitt grønnere, utgjør byens to største partier fortsatt en tilnærmet identisk, grå masse.

I byutviklingen har nemlig de to partiene mer til felles med hverandre enn de har med oss. «I store samferdselssaker har Arbeiderpartiet og Høyre en tradisjon for å finne sammen», sa Aps Harald Schjelderup i NRKs «Debatten» for to uker siden. Det har han dessverre rett i. Arbeiderpartiet og Høyre har stått sammen om dårlig byutvikling i mer enn 40 år.

Grønn utvikling
Det er vårt ansvar å legge til rette for en grønnere utvikling av Bergen. Da må vi svare på tre sentrale spørsmål: Hvordan får vi folk til å bo nærmere der de jobber? Hvordan får vi folk til å ha lyst til å bo tettere? Og ikke minst – hvordan kan byen vokse på en bærekraftig måte?

Det finnes gode, grønne svar på disse spørsmålene. Alt Arbeiderpartiet og Høyre kan stille opp med er dessverre ulike nyanser av grått.

Flesland Business Park er kroneksemplet på hvordan vi ikke får folk til å bo i nærheten av der de jobber. Næringsparken legger opp til minst 7000 arbeidsplasser og 1100 parkeringsplasser langt ute på Flesland, og er kjempet gjennom av den vanlige, grå asfaltalliansen mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Ikke bare bygger utbyggingen opp under den skjevfordelingen mellom bydelene vi allerede sliter med i dag. Vi er også sikret at det aldri vil bo folk der, for innenfor støysonen til flyplassen er det ikke lov å bygge boliger.

 Bybanen er det viktigste virkemidlet for å gjøre folkeveksten bærekraftig.
Bybanen er det viktigste virkemidlet for å gjøre folkeveksten bærekraftig.

Overordnet plan må på plass
Uten en overordnet plan øker transportbehovet. Vi får mer biltrafikk, større kapasitetsproblemer på buss og bane, og høyere utslipp av lokal og global forurensning. Skal bergenserne kunne bo nær der de jobber, er det vår jobb som politikere å sette ned foten for prosjekter som Flesland Business Park, og heller presse på for fortetting av kontorarbeidsplasser i Åsane eller boliger på Bystasjonen – selv om mektige aktører som Steen & Strøm eller Olav Thon setter seg på bakbeina.

Høyres Martin Smith-Sivertsen og Aps Harald Schjelderup har funnet ut at de er tilhengere av miljøvennlig fortetting, men det virker ikke som om de forstår hva det betyr. De mest attraktive delene av Bergen by kjennetegnes ikke bare av tett bebyggelse, men også av høy kvalitet. Når Ap og Høyre snakker om fortetting, er de derimot mest opptatt av byggehøyder og kvadratmeter.

Må tenkte kvalitet
Et godt eksempel er forslaget om et høyhus på Mølleneset. De to partiene har fått det for seg at fortetting bare betyr å bygge høyt uansett kvalitet, og kjempet gjennom et bygg som blir stående alene i området, uten det samspillet med resten av bebyggelsen som skal til for å lage et sted folk faktisk ønsker å oppholde seg.

Høyre og Ap tør ikke legge seg ut med utbyggere av redsel for å fremstå som sinker i boligbyggingen. Resultatet er fortettingsprosjekter med dårlige kvaliteter som gjør det fortsatt mer attraktivt for bergensere flest å bosette seg i enebolig med egen garasje, eller rekkehus med egen hage.

Bybanen skal drive byutviklingen
Sist, men ikke minst kommer vi til spørsmålet om hvordan vi kan få plass til flere bergensere på en bærekraftig måte. Vårt svar er en kontinuerlig utbygging av Bybanen på gateplan.

 Vi trenger flere levende, urbane byrom i Bergen, mener Venstre.
Vi trenger flere levende, urbane byrom i Bergen, mener Venstre.

Bybanen omskaper Bergen fra en litt grå provinsby omringet av byggefelt, til en storby av levende, aktive, urbane byrom hvor folk opplever det som attraktivt å la bilen stå, la epletrærne være på hytten, og la ungene leke i brosteinslagte gater laget for folk, heller enn for biler. Dessverre kjenner de fleste altfor godt historien om hvordan den grå alliansen mellom Høyre og Arbeiderpartiet satte den fremtidsvisjonen på vent.


Erlend Horn

1. kandidat for Venstre i Bergen

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende torsdag 19. februar. Du kan også lese det på nett her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**