Venstre prioriterer Fyllingsdalen

Foto: Thorstein Skårnes

Av alle partiene, er det Venstre som prioriterer Fyllingsdalen høyest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fyllingsdalen Venste avholdt årsmøte 17. februar 2015 på Fyllingsdalen Nye Teater.

Førstekandidat for Bergen Venstre, Erlend Horn, holdt innledning om byutvikling i Fyllingsdalen. Temaet ble grundig diskutert og årsmøte vedtok uttalelsen «Levende og grønn byutvikling i Fyllingsdalen».

Bergen står foran en sterk befolkningsvekst. For å sikre at folkeveksten ikke fører til mer forurensning og utslipp, må vi legge opp til en miljøvennlig urbanisering også av Fyllingsdalen. Vi må sørge for trygge og attraktive byrom hvor hensynet til de som bor der veier tyngre enn hensynet til trafikken eller utbyggerne. Venstre vil stille strenge krav til kvaliteten på arkitektur, grøntområder, fellesarealer osv når Bergen skal bli tettere og mer urban.

Ja til Bybanen
Fyllingsdalen Venstre ønsker bybanen velkommen til Fyllingsdalen. Bybanen skal være en motor for bærekraftig byutvikling. Vekst og fortetting må skje langs bybanetraseen. Både boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, handel og fritidsaktiviteter må plasseres nær kollektivknutepunktene.

Slik vil vi begrense transportbehovet og sikre befolkningsvekst uten vekst i biltrafikken. En forutsetning for miljøvennlig byutvikling er at det økte transportbehovet som følger med folkeveksten dekkes av gange, sykkel og kollektivtransport. Vi mener at det bør utredes mulighet for en sykkeltunnel når bybanen skal bygges i tunnel fra Fjøsanger til Fyllingsdalen.

Det ble også valgt ny styreleder. Sittende styreleder skal flytte ut av bydelen, så var naturlig med et skifte. Ny styreleder er Ingrid Nergaard Fjeldstad, som også er Bergen Venstre sin 6. kandidat til bystyret. Bydelslaget har stor tro på at hun vil bli en god representant for Fyllingdalen i bystyret og er veldig fornøyd med at Venstre prioriterer Fyllingsdalen høyest av alle partier til det kommende valget.

Ingrid Nergaard Fjeldstad
Leder, Fyllingsdalen Venstre
6. kandidat for Venstre i Bergen

Innlegget sto på trykk i Sydvesten tirsdag 10. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**