Ketil Kjenseth besøkte Tynset

Ketil Kjenseth
Ketil Kjenseth, Foto: Venstre, Foto: Venstre

Tynset Venstre har invitert stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Oppland hit til Tynset og Nord-Østerdalen.Hovedformålet var å arrangere et møte mellom Kjenseth og Regionrådet for Fjellregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Christian Steenland, som har stått i spissen for å få til dette, åpnet møtet, som ble meget konstruktivt og nyttig. Regionrådsleder Bersvend Salbu og sekretær Rune Jørgensen orienterte om utfordringer, muligheter og løsninger som kommunen har. De la særlig vekt på sykehus, arkiv og arkivutdanning. Salbu poengterte hvor viktig det er for ordførerne i regionen, som alle er fra bare SV, Ap og Sp, å ha en god dialog med regjeringspartiene og støttepartiene.

Kjenseth kom blant annet inn på de store utviklingsmulighetene som vil komme i tilknytning til arkivetableringen. Til glede også for styremedlemmene fra venstrelagene i Tynset og Tolga som deltok på møtet, var Kjenseth klar på at det er på tide å lande arkivsaken nå.

Tolga Venstre inviterte til politisk møte på Malmplassen senere på kvelden. Her kom Kjenseth blant annet inn på Rattsøutvalgets rapport “Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**