Etterlyser sentrumsplanene for Åsane

Faksimile: Åsane Tidende

Venstre etterlyser fremgang i utbyggingen av Åsane sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Åsane Tidende har intervjuet Venstres Julie Andersland om arbeidet med planene for Åsane sentrum.

Første spadestikk er fortsatt ikke tatt, tre år etter at bystyret vedtok reguleringsplanen for Åsane sentrale deler. Bydelen ble lovet sårt tiltrengte grønne lunger, gatestruktur, torg og underjordisk parkeringsanlegg, alt sammen bygget og finansiert av Åsane storsenter.

Andersland5 (1)
Julie Andersland er gruppelder for Venstre i bystyret.

Ønsker urbanitet
– Ingenting har skjedd, slår Julie Andersland i Venstre fast, mens hun lar blikket hvile på den travle og tettpakkede utendørsparkeringen ved senteret.

– Her skulle vi nå ha sett en urban sentrumsutvikling, der bilene var fjernet til fordel for mer folk og liv. Jeg tror det ville vært veldig bra for Åsane som bydel å få en slik utvikling, med flere arbeidsplasser og boliger inn i sentrumsområdet.

– Planen er vel avhengig av at Åsane storsenter betaler?

– Ja, det er grunneierne som må bygge og realisere her. Problemet nå er at de nye eierne har signalisert at de ikke er interessert i å følge vedtatt plan. De vil heller bygge et nytt gigantkjøpesenter, noe jeg mener er helt feil vei å gå i Åsane. Det vi ønsker, er en urban byutvikling til beste for Åsane.

Sentrum kan flyttes
– Grunneierne kan vel uansett ikke gjøre som de vil?

– Vi kan ikke tvinge dem til å bygge, men de kan heller ikke bygge i strid med reguleringsplanen. De kan selvsagt la det forbli som det er.

Dersom det siste blir utfallet, tenker hun at kommunen – i verste fall – bør vurdere andre løsninger for offentlige tjenester i Åsane.

Det er her mulig å skape et urbant sted på et annet sted i bydelen, enten det er på Nyborg, Liaflaten eller C-tomten.

– Bystyret har sagt at vi ønsker en urban senterutvikling i Åsane. Dersom grunneierne nekter å utføre vedtatte planer, må vi heller se på andre steder.

Åsane Tidende 17.03.15 - Faksimile
Slik har bystyret vedtatt at Åsane sentrum skal se ut. Så langt har ingenting skjedd.

Ny konkurrent
Litt utvikling har det likevel vært i Åsane sentrum de siste årene, ikke minst med Horisont. Åsane storsenter merker nok konkurransen fra sin nye nabo, noe Andersland mener bør være et viktig argument for å ta opp igjen sentrumsplanene.

– Det å realisere et senter i tråd med de vedtatte planene vil skape et bedre skille mot Horisont, sier hun.

– Jeg tror det vil være gunstig både for befolkningen i Åsane og eierne, og senteret vil bli mer attraktivt enn ved å bygge nok et gigantisk kjøpesenter.

Avslutningsvis ønsker hun også å si noe om bybanetraseen inn i et kommende Åsane sentrum. Bystyret gjorde i fjor et enstemmig vedtak om Bybanens stoppesteder i sentrale Åsane. Disse er Prestestien, C-feltet, Myrdal og Tide-tomten, deretter videre til Vågsbotn.

Vedtatt bybanetrasé
– Jeg forventer at byråden sier til aktørene i Åsane at bystyret har vedtatt en gjennom Åsanes sentral deler, sier hun.

– Budskapet bør være at grunneierne kan legge vedtatte stopp til grunn. Det er veldig uheldig dersom det skapes usikkerhet knyttet til bybanestoppene.

Byrådet har ikke signalisert noe til bystyret om problemer knyttet til de vedtatte stoppene, og Venstres gruppeleder slår fast at de som vil utvikle i Åsane da må kunne forholde seg til vedtaket og kunne planlegge etter det.

– Poenget er at aktørene i Åsane må kunne legge vedtatte stopp til grunn, og ikke sette alt på vent.

Les hele saken og kommentarer fra de nye eierne av Åsane senter på side 4 – 7 i Åsane Tidende tirsdag 17.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**