Eidsberg Venstre mobiliserer til valg

Eidsberg Venstre mobiliserer til valget 2015. Fra h: Stina Lintho Lippestad, listetopp Ingunn Herstad Hensel, Maren Hersleth Holsen, Rita Sletner og Jonny Løken. , Foto: Glenn Thomas Nilsen
NAVN : FØDT BOSTED TITTEL
1 Ingunn Herstad Hensel 1972 Eidsberg Selvst næringsdrivende
2 Stina Lintho Lippestad 1972 Mysen Entreprenør
3 Jonny Løken 1977 Mysen Sjåfør
4 Einar Christen Lange 1942 Eidsberg Selvst.næringsdrivende
5 Rita Sletner 1960 Hærland Avdelingsleder NAV
6 Maren Hersleth Holsen 1976 Hærland Byutvikler
7 Petter Undrum 1979 Hærland Skogsarbeider / selvst.næringsdrivende
8 Emil Valentin Herstad Hensel 1995 Eidsberg Verneplikt/student
9 Myriam Mpoy 1985 Mysen NAV-konsulent
10 Inge Løvoll 1963 Mysen Vernepleier
11 Jon Inge Solberg 1972 Mysen Revisor
12 Marita Klund 1972 Hærland Barnehagegründer
13 Kai Even Moskaug 1980 Mysen Barne- og ungdomsarbeider
14 Gabrielle Bjørnstad-Northern 1971 Hærland Markedsfører
15 Arne Riis 1959 Hærland Daglig leder
16 Ines Bahtiaragic 1976 Mysen Hjelpepleier
17 Anders Paulsen 1997 Mysen Student
18 Liv M Johansen 1942 Trømborg Pensjonist
19 Trygve Rindal 1945 Mysen Fysioterapeut
20 Irene Teigen Paulsen 1963 Mysen Ernæringsfysiolog
21 Knut Lunde 1953 Eidsberg Malermester
22 Stig Marius Gaare 1987 Mysen Pedagogisk medarbeider
23 Britt Fladmark Holta 1960 Hærland Kontormedarbeider
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**