Satsing på reiselivet

Pål Farstad
- Jeg har mer tro på positive tiltak i form av gulrøtter for folk og matbransjen som når vi fjernet moms på mat som gis bort, understreker Farstad., Foto: Venstre

Stortinget har i dag behandlet et forslag fra KrF om å styrke reiselivsnæringen i Norge. – Det er på tide med en ny og grønnere reiselivspolitikk, som også vil styrke Norges internasjonale posisjon som en attraktiv reisedestinasjon, sier saksordfører og Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding presenterer mulighetene og utfordringene som norsk reiseliv står overfor nasjonalt og internasjonalt, og som legger grunnlaget for en aktiv reiselivspolitikk.

Reiseliv er blant Norges største næringer, og en viktig del av vårt internasjonale arbeid med å styrke Norge som profil og merkevare.

– Norge er flere ganger blitt kåret blant de beste reisemål i verden. Det forplikter ikke bare næringen selv, men også landet. Skal reiselivet kunne utvikle seg, må næringen gis større forutsigbarhet, sa Pål Farstad i debatten om saken.

Destinasjonsselskapene må styrkes

Destinasjonsselskapene har en viktig rolle når det gjelder å organisere og legge til rette for turister og å drive turistinformasjon. Venstre mener at dette i større grad bør finansieres over offentlige budsjetter, og at offentlige midler må forankres og virke regionalt i stedet for sentralt.

– Det er et stort potensiale for å styrke den norske reiselivsnæringen. Det er store forventninger fra reiselivet knyttet til stortingsmeldingen vi har bedt om, og den bør derfor inneholde tiltak som forplikter, sier Farstad. I debatten om saken trakk han frem noen eksempler på tiltak Venstre mener en ny reiselivspolitikk bør omhandle:

  • Styrking Innovasjon Norge sine utenlandskontor innen internasjonal markedsføring.
  • Tydeligere samarbeid mellom destinasjonsselskap, landsdelsselskap og Innovasjon Norge nasjonalt om produkt- og destinasjonsutvikling.
  • Infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter, også ved bruk av kollektivtransport og CO2-nøytral biltransport.
  • At reiselivet blir tatt med som høringspart i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for reiselivet kan være truet.
  • En vurdering av muligheten for å innføre momsreduksjon på ulike reiselivsprodukter for å styrke deres konkurransekraft i det globale reiselivsmarkedet.
  • Økt innsats på forskning tilknyttet reiseliv.

– Et godt eksempel er prosjektet Tingvoll Økopark i Møre og Romsdal, som har et stort potensiale innen opplevelsesattraksjoner og kunnskapsformidling. Her har man lyktes med å integrere og samkjøre landbruks- og forskningssektorene med reiselivssektoren. Slike offentlige-private samarbeid bør bli forbildet for et samarbeid for å skape nye opplevelsesarenaer for både innenlandske turister og for utenlandske turister som drar til Norge for å få en ekte opplevelse av natur og grønn kunnskap, avslutter Farstad.

Venstre vil satse på en grønn reiselivsnæring. I debatten i stortinget presenterte Farstad konkrete og ambisiøse forslag til hvordan dette kan gjøres. Stortingsgruppen vil også spille inn flere forslag til regjeringen til utarbeidelsen av en ny reiselivsmelding, og arbeide for å få gjennomslag for vårt ønske om en fremtidsrettet, nytenkende og grønn reiselivspolitikk til gavn for reiselivsnæringen og turistene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**