– Venstre vil ha dugnad, ikke politisk spill om flyktninger

Trine Skei Grande
- Venstres innstramningsforslag er et bedre utgangspunkt enn det regjeringen sendte på høring, sier Trine Skei Grande om Venstres 40 asylforslag. , Foto: Venstre

– Situasjonen i verden er ganske ekstrem akkurat nå. Venstre mener at vi bør delta i en dugnad hvor vi tar et større ansvar for flyktninger, sa Trine Skei Grande i debatten etter Statsministerens redegjørelse om situasjonen i Middelhavet og den humanitære krisen i Syria og Irak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Venstre er kjempeglade for at vi har klart å doble antallet kvoteflyktninger sammen med regjeringa. Jeg er også glad for økningen av de norske bidragene statsministeren signaliserer, sa Skei Grande, og understreket at Solberg åpnet for at hele stortinget kan sette seg sammen for å finne frem til en bred enighet.

Vårt landsmøte har vurdert det sånn at vi kan klare å ta imot 10 000 flere. Det krever en kommunal dugnad, sa Skei Grande. Hun rettet også noen utfordringer til statsministeren.

Demokrati og forvaltning

– Jeg er veldig glad for at regjeringa er i nær dialog med EU-systemet. Jeg kunne også ønske meg at vi hadde kontaktet de nordiske statsministrene for å få sett om vi kunne lage en felles innsats, et felles initiativ, for det ansvaret vi har for å ta imot, men også for hva det er vi kan gjøre i nærheten, sa Skei Grande. Hun viste til at sist Venstre var i regjering, gjorde Norge et løft for flyktninger fra Bosnia og Kosovo.

– Jeg mener at vi må ta lærdom av det vi gjorde den gangen da vi faktisk klarte å lykkes med å ta imot over det dobbelte av det vi snakker om nå, da vi hadde en krigssituasjon i Europa, sa Skei Grande. Hun var glad for det statsministeren sa om å se på helsevesenets rolle.

Venstre om: Mennesker på flukt

– Når det gjelder å se på muligheten for å lage en behandlingsbro, spesielt til Syria som har så mange krigs- og traumeskader, tror jeg vi hadde hatt mye å bidra med i Norge. Kanskje hadde det også vært med på å styrke helsevesenet at vi hadde deltatt i en sånn dugnad, sa Skei Grande.

– Det viktigste er at her kan vi – partiene – sette oss ned sammen og se om vi klarer å få til en bred enighet om en viktig utfordring som vi ikke bør gjøre til et politisk spill, men en politisk dugnad, avsluttet Skei Grande sitt innlegg.

Du kan lese hele debatten om statsministerens redegjørelse her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**