Uttalelse: Ja til kodekultur

Foto: CC BY 2.0 (flickr USM MS photos)

Den nye digitale hverdagen krever ikke bare at innbyggerne forstår hvordan digitale hjelpemidler brukes, men også hvordan de virker og skapes. Venstre vil derfor styrke den nasjonale digitale kompetansen ved å gi barn flere mulighet til å lære programmering gjennom en prøveordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I dag er digitale ferdigheter den eneste av de fem grunnleggende ferdighetene fra kunnskapsløftet (LK06) som ikke har egen dybdeundervisning. Samtidig er undervisningen vridd til å primært se på elevene som forbrukere, fremfor som innholdsskapere. Dette er stikk i strid med globale trender innen utdanning og anbefalinger fra en samlet IT-bransje. Mens informatikk er spiller en stadig større rolle i land som Kina, Estland, Storbritannia og Australia, tilbyr nesten ingen av barneskolene i Norge noen som helst form for undervisning i programmering.

Venstre mener derfor det er på tide å utvide begrepet digital kompetanse i kunnskapsløftets læreplan til å også inneholde teknisk kreativitet, og vil inkludere programmering som en del av matematikkfaget i barneskolen.

Venstre om: Informasjonssamfunnet


Det offentlig utnevnte Digitalutvalget uttalte i 2013 at de var bekymret for befolkningens digitale kompetanse, og foreslo blant annet å innføre programmering som valgfag i grunnskolen og legge mer til rette for at barn og unge skal kunne få tilbud om programmeringskurs gjennom bibliotek og kulturskole. Venstre støtter disse anbefalingene, og etterlyser politisk handling både lokalt og nasjonalt for å få realisert dette.

For å få til et bedre tilbud for barn og unge kreves det også at kompetansen heves blant de som underviser. Venstre vil derfor bygge flere broer mellom fagmiljøene i informatikk og utdanningsinstitusjonene. Vi vil også gjøre det enklere for informatikkstudenter å opparbeide seg pedagogikken nødvendig for å undervise i grunnskolen.

Venstre vil:

  • Innføre en prøveordning med programmering som en del av matematikk-faget i barneskolen
  • Ha mer kommunal tilrettelegging for at barn og unge kan få tilbud om delta på programmeringskurs gjennom kulturskole eller bibliotek
  • Gjøre det enklere for informatikkstudenter å få ta pedagogikken nødvendig for å undervise om programmering i grunnskolen
  • Satse mer på å øke den digitale kompetansen blant eksisterende lærere gjennom et bredere tilbud av etterutdanning om informatikk

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres sentralstyre 11. mai 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**