Vil gi kommunene arealavgift for oppdrettsvirksomhet

Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk)
Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk), Foto: Simon Dyhr

– En slik arealavgiften vil gi en varig inntekt til de kommunene som har oppdrettsnæring. Skal oppdrettsnæringen videreutvikles, så avhenger det av kommuner som ivrer for å legge til rette for areal, sier Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bakgrunnen er et ønske om at kommunene skal få mer igjen for å legge til rette for havbruk. En rekke kystkommuner som bl.a. Fitjar og Austevoll støtter forslaget, samt havbruksbedriften Marine Harvest.

– Avgiften vil gi kommunene bedre mulighet for å legge bedre til rette for vekst i næringen samt økt sysselsetting og bosetting langs kysten. Vi er ikke ute etter å pålegge en ekstra avgift til næringen, men i stedet flytte inntekter fra stat til kommunene. 60 kystkommuner krever i dag en slik arealavgift, sier Farstad.

Bakgrunnen er et ønske om at kommunene skal få mer igjen for å legge til rette for havbruk.

Pål Farstad

Regjeringen må følge opp

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) slo i forrige uke fast at det ikke er aktuelt for regjeringen å innføre arealavgift for oppdrettsnæringen.

– Nå må vi sette foten ned. Det er et flertall på Stortinget bestående av Ap, Sp, KrF og Venstre som klart har sagt at de ønsker en arealavgift på oppdrett. Det kan vi få gjennom enten i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett eller i stortingsbehandlingen av havbruksmeldingen, sier Farstad.

Da Næringskomiteen var enige om sine budsjettmerknader i høst (Innst. 8 S (2013-2104), var flertallet enige om følgende merknad:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Ap, Sp, KrF og Venstre, viser til at spørsmålet om arealavgift for oppdrettsnæringen skal utredes. Flertallet er av den oppfatning at en slik utredning må være målrettet og konsentrere seg om hvordan kommunene skal få en langsiktig og stabil andel av verdiskapningen knyttet til havbruk. Alle berørte parter inkludert organisasjonen Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) bør være representert i utvalgsarbeidet.»

Viktig for kystkommunene

Ifølge Farstad er innføring av arealavgift for oppdrettsvirksomhet viktig av flere grunner:

– Kommunene vil med avgiften bli kompensert for en rekke ulemper som følge av oppdrettsvirksomhet, for eksempel miljømessige utfordringer. Med direkte inntekter til kommunene fra oppdrettsanlegg vil det også kunne styrke det kommunale selvstyre, og samarbeidet mellom næringen og de lokale myndigheter vil bli styrket.

Vil endre akvakulturloven

– Hvis regjeringen ikke snur under behandlingen av revidert statsbudsjett, vil Venstre ta initiativ til å få endret akvakulturloven slik at det kan bli innført en oppdrettsavgift. Dette er viktig for både næringen og kommunene, og vil sikre kommuner med oppdrettsvirksomhet tilstrekkelige og varige innteker, understreker Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**