Slik får vi et attraktivt sentrum

Foto: Francisco Munoz

Ti velforeninger i Bergenhus har fremmet ti tiltak for å gjøre sentrum til et bedre sted å bo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erlend Horn
1. kandidat for Venstre i Bergen

Foreningene peker på at det er et problem at politikerne ikke holder seg til sine egne vedtak. Dispensasjoner fra overordnede planer gis over en lav sko, noe som gir en stykkevis og delt utvikling av Bergen sentrum. Jeg deler den bekymringen.

- Et mer attraktivt Bergen sentrum må presse seg frem ved at de større partiene ikke lenger kan få lov til å løse problemer med byspredning, mener Erlend Horn.
– Et mer attraktivt Bergen sentrum må presse seg frem ved at de større partiene ikke lenger kan få lov til å løse problemer med byspredning, mener Erlend Horn.

Grønn, forutsigbar byutvikling

Selvsagt må vi unngå et rigid regelverk der utdaterte bestemmelser gjør at vi sier nei til gode prosjekter, men alle er tjent med en mer forutsigbar byutvikling.

Hyblifisering er årets ny-ord i Bergen. Stadig flere familieboliger i sentrum gjøres om til studentkollektiv, uten at byrådet benytter seg av de virkemidlene de har for å hindre dette. Vi skal legge til rette for flere studentboliger, men ikke på bekostning av etablerte bomiljø.

Å bruke randsonen av sentrum til studentboliger, slik velforeningene vil, er en god idé. Venstres forslag er å bygge et «Grønneviksøren 2» på Møllendal.

Rene og tilgjengelige sjøområder

De ti velforeningene etterlyser også bedre tilrettelegging for badeplasser i sentrum. Dette er noe Venstre har kjempet for lenge, blant annet med etableringen av Nye Sydnes sjøbad.

Snart skal også kommunen i gang med en storstilt rensing av sjøbunnen, noe som kan legge til rette for flere badeplasser i Bergen.

Miljødifferensierte havneavgifter og bortvisning av forurensende supplybåter er virkemidler som tvinger seg også frem. Det samme er utflytting av gods- og havneaktiviteten fra sentrumskjernen.

Nei til byspredning, ja til et mer attraktivt sentrum

Et mer attraktivt Bergen sentrum må presse seg frem ved at de større partiene ikke lenger kan få lov til å løse problemer med byspredning.

Når vi ikke lenger sier ukritisk ja til kjøpesentre, bilbaserte næringsparker og boligprosjekter langt ute i periferien, vil et mer attraktivt sentrum gå fra å være en ønskedrøm som alle partiene kan stille seg bak uten at det forplikter, til å bli absolutt nødvendig.

 

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 27. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**