Innspill til valgprogrammet

Foto: Venstre

Vi er nå i ferd med å ferdigstille valgprogrammet for neste valgperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Alle medlemmer har som vanlig mulighet til å påvirke det ferdige resultatet.
Dette kan sendes til [email protected] innen 21.6.
Styret vil deretter gjennomgå alle innspill og kommentarer, før et forslag til valgprogramm legges fram for endelig godkjenning.

Vi oppfordrer samtidig alle til å påse at vi har oppdatert kontaktinformasjon i medlemsregisteret, slik at vi kan sende ut oppdatert informasjon fortløpende
Både i forhold til valgprogrammet og høstens valgkamp for øvrig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**