Uttalelse: Dokumentarfilm og ytringsfrihet

Foto: Politiets sikkerhetstjeneste, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Venstre er bekymret for PSTs razzia mot filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen, og hvilke signaler dette gir for ytringsfriheten i Norge. Venstre mener at den uavhengige presse og dokumentarfilmen spiller en enda viktigere rolle i samfunnsdebatten enn tidligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Uttalelse: Venstres Landsstyre 14. juni 2015

Et levende demokrati trenger medieformer og mediekanaler som fritt kan belyse urettferdighet, avsløre korrupsjon, fokusere på minoriteter, ytringsfrihet og lære mer om oss selv og hverandre, uten å tenke på seertall og reklameinntekter.

Reagerer sterkt

Dokumentarfilmen kan være et slikt viktig instrument for å sette dagsorden og ha en maktkritisk rolle. Den tør også være politisk og gir et godt bilde av kultur, samfunn, historie, kunst og mennesker – både i Norge og i resten av verden. Derfor reagerer Venstre sterkt på det som har kommet fram om PSTs razzia mot filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Uanhengi presse og dokumentarfilm

Venstre mener at den uavhengige presse og dokumentarfilmen spiller en enda viktigere rolle i samfunnsdebatten enn tidligere.
Kampen mot terror og konflikt skal fortsette i alle deler av verden, også i Norge. For Venstre er det likevel åpenbart at metoden ikke kan være at PST skal ha fullmakt til å gjennomføre razziaer mot filmskapere. Vi kan ikke tillate slike brudd på kildevernet og ytringsfriheten.

Et demokratisk samfunn er avhengig av en fri og uavhengig presse, som er trygg for at myndigheter og politi respekterer deres integritet og autonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**