Forslag fra Venstre i kommunestyret: Miljøvennlig ugressbekjempelse

Ill: Sondre Hansmark

I siste kommunestyremøte før sommeren foreslo Hobøl Venstre ved Ragnhild Saxebøl at kommunen ikke skal bruke kjemikalier i sin ugressbekjempelse. Ordføreren foreslo at saken ble sendt til administrasjonen for å utrede hvordan vi kan nå dette målet, og komme tilbake med en sak til kommunestyret senere i høst. – Det er viktig for oss i Venstre å kjempe for det lokale miljøvernet, kommenterer Ragnhild Saxebøl.

Her kan du lese hele interpellasjonen:

Interpellasjon fra Hobøl Venstre til kommunestyremøtet 15.6.2015

Miljøvennlig ugressbekjempelse

Ordfører,

Ugressbekjempelse er viktig for at Hobøl skal fremstå som en ren, ryddig og godt fremkommelig kommune. Samtidig ønsker Hobøl Venstre at kommunen vår skal ha en tydelig miljøvennlig profil. Kjemikaliefri ugressbekjempelse i offentlige anlegg der vi og barna våre oppholder oss er et svært godt tiltak for å oppnå en slik profil.

Sprøytemidler blir trolig et av våre aller største miljøproblemer i nær framtid. Dessverre er det bare teoretisk ønsketenkning at kjemikalet i et sprøytemiddel skal ha en så spesifikk virkning at det tar livet av en uønsket organisme, for så å forsvinne uten å gjøre mer skade. I dag finner vi rester av sprøytemidler i maten vi spiser, i jord og i vann. Glyfosat er et virkestoff som blant annet finnes i sprøytemiddelet Roundup. Virkestoffet er det mest brukte i sprøytemidler i Norge, og det som selges mest på verdensbasis. I fjor viste en omfattende studie fra 18 europeiske land at en stor del av befolkningen i europeiske storbyer har glyfosat i kroppen. Naturvernforbundet har avslørt at sprøytemidler i Norge inneholdt miljøgifter som kan forstyrre hormonbalansen både hos dyr og mennesker. Å sprøyte parker, uteområder, skolegårder og barnehager har utilsiktede virkninger på både plante-, dyre- og menneskelivet i nærområdet vårt.

Reglene for bruk av kjemikalier blir stadig strengere i hele Europa, og mange kommuner i Norge har allerede innført restriksjoner og forbud for å komme kjemikaliebruken til livs.

Hobøl Venstre ønsker å jobbe, gjerne i samarbeid med andre partier, overfor Stortinget for et forbud mot sprøytemidler i offentlige parker og anlegg. I mellomtida ønsker vi at Hobøl kommune skal ta ansvar for eget nærmiljø og gå foran som et godt eksempel.

Hobøl Venstre mener denne overgangen til ikke-kjemisk ugressbekjempelse vil bli et viktig ledd i markedsføringen av kommunens grønne profil. Økologiske løsninger og grønne verdivalg vil også her til lands bli viktig i større og større grad, slik det er i våre naboland. Hobøl kommune vil med slike løsninger styrke vår profil som en grønn kommune med de rette verdivalg for fremtiden.

Forslag til vedtak:

  1. Det skal ikke brukes kjemiske sprøytemidler – glyfosat – i offentlige anlegg i Hobøl kommune.
  2. Kommunestyret ber administrasjonen se på budsjettmessige og praktiske løsninger for hvordan et slikt forbud kan realiseres så raskt som mulig.

For Hobøl Venstre

Ragnhild Saxebøl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**