Baneløsning på Romerike er avgjørende for å unngå trafikkollaps

Foto: Leo Kornelius Torbjørnsen
Venstres ordførerkandidat i Skedsmo, Boye Bjerkholt, reagerer med vantro på at Ruter vil skrinlegge Ahusbanen, og heller kjøre buss fra Visperud til Ahus, Lillestrøm og Kjeller. – Ruter skyver problemene foran seg. Allerede i dag går det buss hvert sjuende minutt, og i rushtiden er bussene stappfulle. Hvis vi skal få flere til å reise kollektivt, og hvis vi skal håndtere befolkningsvekst uten at biltrafikken øker, er bane den eneste farbare løsningen, uttaler Bjerkholt. 

– Alternativet er trafikkollaps, advarer han.Han viser til at Oslo og Akershus kommer til å vokse med rundt 300.000 fram til 2030, og at det fra overordnet hold er forventinger til at en stor del av denne veksten skal tas i Lillestrøm-området og bybåndet gjennom Lørenskog.– Allerede i dag er det store køer i rushtrafikken, og bussene er stapp fulle. I Skedsmo og Lørenskog vil det bli mange flere boliger og arbeidsplasser i årene som kommer. Hvis vi ikke gjør drastiske grep for å styrke kollektivtrafikken, kommer vi til å kveles i biltrafikk, mener Bjerkholt.

I klimaforliket på Stortinget slås det fast at all trafikkvekst i storbyområdene skal tas i form av kollektiv, sykkel og gange.

– I Skedsmo har vi gjort mye for å legge til rette for at flere skal kunne gå og sykle til daglige gjøremål, og vi har et suverent kollektivknutepunkt i Lillestrøm stasjon. Men kollektivtilbudet lokalt er for dårlig. Det tar omtrent dobbelt så lang tid å komme seg med buss fra Lillestrøm til Lørenskog, enn å ta toget fra Lillestrøm til Oslo sentrum. Baneløsninger på Romerike handler ikke bare om å frakte folk til og fra sykehuset, det handler om å legge til rette for en effektiv transportåre mellom de sentrale stedene i det som er i ferd med å bli en av Norges største byer, om vi ser Lørenskog og Skedsmo under ett, utdyper Bjerkholt.

Romeriksbanen vil også kunne få en stor regional betydning for hele Romerike ved å bygge opp under Lillestrøm stasjon som knutepunkt.

– Et østlig knutepunkt for jernbane og t-bane åpner for mange effektive overganger mellom tog og bane, enten man skal fra Sørumsand til Furuset, fra Ellingsrud til Gardermoen, fra Lørenskog til Jessheim eller fra Asker til Kjeller. Forlengelse av t-banen til Lillestrøm og Kjeller gir banen en helt annen regional betydning enn en bane som bare går til Ahus eller Visperud, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**