Krever opprydning i kirkerot

, Foto: Sveinung Bråthen

Flere medier har den siste tiden rapportert at mange mottar valgkort til kirkevalget, til tross for at de ikke er medlemmer av kirken. Nå krever Venstres Ola Elvestuen at kulturministeren tar ansvar for at det blir ryddet i kirkens medlemsregister én gang for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det er ikke første gang vi ser at mange står ufrivillig oppført som medlemmer av kirken. Det gjelder både folk som er aktivt utmeldt, og folk som aldri har vært medlem. I lang tid har vi blitt lovet en opprydning, men det er tydelig at det ikke har skjedd. Det er helt avgjørende at medlemskap i trossamfunn er frivillig, og når dette skjer i kirken er det et politisk ansvar å sørge for at registeret er korrekt, sier Elvestuen, som har sendt et skriftlig spørsmål om saken til kulturminister Thorhild Widvey.

Les mer på TV2.no

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen

– Å oppleve at man ufrivillig er medlem av et trossamfunn kan være belastende for mange. I tillegg er det slik at den offentlige støtten til andre trossamfunn beregnes ut fra støtten som gis til kirken pr. medlem, både i stat og kommuner. Det betyr at gale medlemstall for kirken gir utslag på støttebeløpet til alle andre trossamfunn i landet, sier Elvestuen.

– Feilene i kirkens medlemsregister har tydeligvis et betydelig omfang, og det bidrar til å svekke troverdigheten og skaper frustrasjon blant folk som har trodd det skulle holde å melde seg ut én gang. Det er forståelig at slike feil oppstod i en tid da medlemsregisteret ble ført for hånd, men i vår digitale tid bør det være en smal sak å få ryddet opp slik at vi slipper denne situasjonen neste gang det skal avholdes kirkevalg, sier Elvestuen.

Det er helt avgjørende at medlemskap i trossamfunn er frivillig, og når medlemsrot skjer i kirken er det et politisk ansvar å sørge for at registeret er korrekt

Ola Elvestuen

Kulturminister Thorhild Widvey har allerede signalisert at hun vil følge opp saken.

– Kulturdepartementet har vært i kontakt med Kirkerådet, og sender i dag et brev, med spørsmål om hva som nå gjøres for å rydde opp, sa Widvey til NRK 6. august.

– Jeg er glad for at kulturministeren tar saken på alvor, og vil rydde opp. Jeg håper årets kirkevalg blir det siste hvor vi opplever at folk står oppført som medlemmer i kirken mot sin vilje, avslutter Elvestuen.

Les mer på DN.no

Les mer i Nettavisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**