JBV anbefaler påkobling av Østre linje!

Foto: Jernbaneverket

I dag ble det klart at Jernbaneverket anbefaler en påkobling av Østre linje til Follobanen, gjennom å legge om traseen mellom Kråkstad og Ski. Dette går frem av en konseptutvalgutredning som ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ostre-linje-jernbaneverket-anbefaler-ny-trase-inn-mot-ski-stasjon/id2435480/

– Dette er en gledens dag, kommenterer Hobøl Venstres ordførerkandidat Ragnhild Saxebøl. – Påkobling av Østre linje til Follobanen i den traseen Jernbaneverket anbefaler, er svært viktig for kommunen vår. En slik påkobling vil gi 11 minutter kortere reisetid til Oslo. Dette er viktig for Hobøls mange nåværende pendlere, og det vil også gjøre Hobøl enda mer attraktiv som bokommune i fremtiden.

Saxebøl understreker at kampen ikke er over med dette. – Jernbaneverkets anbefaling er et viktig skritt i riktig retning, men mye gjenstår før påkoblingen er en realitet. Tiltaket må priorites i Nasjonal transportplan, og Stortinget må bevilge penger. I tillegg må det lages en reguleringsplan i Ski. Vi i Venstre skal kjempe videre for å få på plass også dette. Her står vi sammen, både lokallag, fylkeslag og stortingsgruppe.

Se også tidligere nettsak om Venstres gjennomslag i saken: https://www.venstre.no/artikkel/2014/06/11/venstre-sikrer-stortingsflertall-for-pakobling-av-ostre-linje-til-follobanen-3/

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**