Klæbu bør søke mot Trondheim

Venstre det eneste partiet i Klæbu som tør å si klart og tydelig at vi ønsker å se mot Trondheim i kommunereformen. Klæbu må være aktive i reformprosessen fordi det vil gi oss et bedre grunnlag å ta en eventuell beslutning på, og bedre vilkår ved en sammenslåing.

Det ligger mye følelser i å ha et eget rådhus, kommunenavn og våpenskjold. Klæbus sjel og identitet ligger imidlertid i folket, nabolagene, organisasjonene, skolene, barnehagene og alt som skjer her – ikke i kommunegrensa eller rådhuset. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal være Klæbu eller ikke. Spørsmålet er hvordan vi skal organisere oss for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne, og hvor mye du og jeg skal betale for dem.

Paal Christian Bjønnes I kommunale etater som for eksempel barnevern og natur og miljø er det åpenbart at større kommuner har langt større fagmiljø med bredere kompetanse enn det små har mulighet til å ha. På samme måte utvides mulighetene for ledelse og ansatte i helse- og oppvekstsektorene til å samarbeide, utvikle og oppdatere seg når man får flere samarbeidspartnere. Venstre mener vi bør utvikle og utvide fagmiljøene våre sammen med Trondheim, og eventuelt flere nabokommuner.

Klæbu har de siste årene tatt flere tunge investeringer, og har flere som kommer. Dette er nødvendige investeringer i bygg og anlegg som kommunen må ha for å yte gode tjenester til innbyggerne. To store løft fremover er nytt helse- og omsorgssenter med nytt sykehjem, og ny kloakkløsning. Med 6000 innbyggere er vi veldig få til å dele på slike store regninger, og vi har allerede i dag høye avgifter i kommunen.

Klæbu er der vi bor og Trondheim er byen vår. Sånn har det vært – og sånn kommer det uansett til å bli. De tette båndene mellom kommunene både når det gjelder fritidsaktiviteter, arbeid og handel gjør en eventuell sammenslåing ukomplisert og vil antagelig være til det beste for innbyggerne.

La oss snakke seriøst med Trondheim nå!

Av: Paal Christian Bjønnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**