Reagerer kraftig på pålegg om å blokkere nettsider

Foto: Bård Ek

– Dommen i tingretten er et resultat av Hadia Tajiks sensuriver, sier leder i Venstre, Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I 2013 vedtok Stortinget, mot Venstres stemmer, omfattende endringer i Åndsverksloven. I dag kom nyheten om at åtte norske nettleverandører i Oslo tingrett er pålagt å blokkere tilgangen til en rekke piratnettsteder, blant dem Pirate Bay.

Trine Miljødagen

– Det er ingen som mener at piratkopiering er et gode. Jeg mener også at folk bør betale for filmer og musikk. Men noen prinsipper må vi legge til grunn i et fritt samfunn. Ytringsfriheten er et av dem. Når vi åpner for å stenge tilgangen til enkelte nettsider på dette grunnlaget, hva blir det neste? Skal nettsider som oppfordrer til sivil ulydighet stenges? Hva med nettsider som varsler om forhold myndighetene forsøker å hemmeligholde, som Wikileaks? Det er en veldig farlig vei Hadia Tajik åpnet døren for her, og jeg er svært bekymret for utviklingen videre, sier Grande.

– Det var mange som mente jeg overdrev da jeg kalte den nye åndsverksloven en sensurlov, men nå ser vi jo at jeg hadde helt rett, sier Grande.

Dette er en trist dag for ytringsfriheten og det åpne internettet.

Trine Skei Grande

– Dette er en dom som virkelig ikke hører hjemme i et moderne samfunn. At nettleverandører skal pålegges å begrense ytringsfriheten ved å blokkere nettsider er så gammeldags at jeg trodde det bare var Kina og Russland som fortsatt mente det var en god idé, fortsetter hun.

Grande mener SV og Ap har sviktet det åpne internettet, og at dagens dom i verste fall bare er begynnelsen på en gradvis innstramming av digitale borgerrettigheter.

– Vi lever i en global og digital tidsalder, og vi trenger lovverk som tar høyde for det, men mer overvåkning på nett og mer svekkelse av personvernet er ikke svaret vi trenger for å styrke opphavsrettsloven. Det vil tvert imot gjøre situasjonen verre, fordi de som driver aktivitet på nettet som er reellt samfunnsskadelig vil grave seg enda lengre ned bak teknologiske sperrer , så det blir vanskeligere å avsløre det som faktisk er farlig, sier Grande.

Les mer: Venstre om informasjonssamfunnet

– Dette er egentlig bare trist. En trist dag for ytringsfriheten og det åpne internettet. Dette er en dom som vil bli lagt merke til internasjonalt, og vi er ikke i spesielt godt selskap når vi lager slike begrensninger for den digitale informasjonsflyten, avslutter Grande.

I debatten i Stortinget om endringene i Åndsverksloven sa Grande blant annet følgende:

«Vi kommer til å stemme mot hele lovendringa som er lagt fram i dag, fordi man her bl.a. gir rettighetshaver mulighet til å registrere IP-adresser uten konsesjon. Flertallet sier at det er en god og riktig løsning og syns det er helt greit at man fjerner konsesjonskravet. Det er vi grunnleggende uenig i. Jeg er kjempeglad for at Fremskrittspartiet og Høyre løfter personvernet i sin merknad, og at begge partiene stemmer mot det forslaget. At rettighetshaverne også skal ha mulighet til å gå til domstolen for å få utlevert informasjon om hvem som står bak IP-adresser som mistenkes for piratkopiering uten å gå via politiet, mener vi bryter med de allmenne rettsprinsippene vi har. Er det mistanke om et lovbrudd, er det politiets oppgave å etterforske og håndtere en sånn rettsforfølging. Vi ønsker ikke privatpraktisering innenfor rettsstaten vår, vi ønsker ikke at privatpraktiserende advokater skal håndheve norsk lov og etterforske kriminalitet i Norge. Det er ikke sånn at en IP-adresse og kobling av den beviser skyld.

Domstoler skal få mulighet til å pålegge internettilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen for nettsteder som krenker opphavsretten. Det å blokkere nettsider er en rimelig ytterliggående handling som vi kjenner fra land vi ikke liker å sammenligne oss med. Departementet har følgende formulering om pålegget:

«hjemmelen skal brukes med stor varsomhet og forbeholdes de mer alvorlige tilfellene».

Jeg er helt sikker på at kinesiske myndigheter, som jo har praktisert dette i lang tid, også mener at de bare bruker det med stor varsomhet og forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. Det er en dårlig definisjon å basere lov på.”

 

Hele Stortingsdebatten om endringer i Åndsverksloven kan leses på Stortingets nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**