– Klima- og miljøsatsingen må forsterkes

, Foto: Sveinung Bråthen

Statsbudsjett 2016: – Regjeringen overlater igjen til Stortingets største miljøparti Venstre å lage og forsterke landets klima- og miljøpolitikk. Fjorårets budsjettforlik, som regjeringen i det store og hele viderefører, var et godt og grønt budsjett, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vi hadde likevel forventet at regjeringen ville komme med mer offensive grep for å møte de enorme omstillingene vi står foran, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Grønt skatteskifte

Han trekker frem økningene til Enova og miljøteknologiordningen som to gode prioriteringer fra regjeringens side, men understreker at det i seg selv ikke utgjør en helhetlig klima- og miljøpolitikk.

– Dette er en regjering som sier den har tro på markedet. Likevel tør den ikke å ta markedskreftene i bruk for å få opp farten i det grønne skiftet vi må gjennom. Budsjettforslaget inneholder få spor av et økt grønt skatteskifte. For å løse klimautfordringene må vi ha lavere skatt og avgifter på det vi vil ha mer av, nemlig miljøvennlig atferd, arbeid og næringsutvikling og høyere skatt og avgifter på det vi ønsker mindre av – forurensing og CO2-utslipp -, sier Elvestuen.

Han varsler at et grønt skatteskifte vil bli en av Venstres hovedprioriteringer i forhandlingene.

Styrke kollektivsatsingen

Elvestuen mener det ville vært et godt samferdselsbudsjett hvis pengene hadde blitt brukt annerledes.

– Dette er utvilsomt et langt mer offensivt samferdselsbudsjett enn de rødgrønne prioriterte i sin tid, men vi kan ikke bare være opptatt av hvor mye penger vi bruker, vi må også se på hva pengene går til. Trafikkveksten i og rundt de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og det er tydelig at satsingen på kollektivtrafikk ikke står i forhold til jobben som skal gjøres de neste årene. Å kutte i jernbane og i belønningsordningen for sykkel er et skritt bakover. Hvis det skal bli enklere for folk å velge miljøvennlig, er vi nødt til å få på plass en langt mer offensiv satsing på miljøvennlig transport, kollektiv og sykkel, sier Elvestuen.

Vil ta grep for miljøet

– Fjorårets løft for det klassiske naturvernet er videreført, men heller ikke her virker det som regjeringen forstår hvilke oppgaver vi står foran. Hvis vil skal stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2020, er vi nødt til å ta langt større grep, sier Elvestuen.

Han understreker at Venstre er klare til å ta jobben med å gjøre budsjettet grønnere i forhandlingene på Stortinget.

– Venstres oppdrag er å sørge for at Norge gjør de grepene som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet og overgangen til et lavutslippssamfunn. Som det største miljøpartiet er Venstre klar for tøffe forhandlinger for å gjøre budsjettet grønnere og mer fremtidsrettet, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**