Innføring av miljøavgift på flyreiser

747 Take-off, Foto: dsleeter_2000 (CC BY-NC 2.0) / https://flic.kr/p/8K3Dii

Som følge av budsjettavtalen skal det innføres en ny miljøavgift på flyreiser på 80,- pr. billett på reiser fra flyplasser i Norge. Etter at budsjettet er ferdig behandlet i Stortinget vil finansdepartementet sende forslaget om flyavgift på høring, med sikte på innføring fra 1. april 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre har sørget for å sette ned månedskortprisene på NSB med 20 %. Grønne avgifter er en helt sentral del av Venstres miljøpolitikk
Venstre har sørget for å sette ned månedskortprisene på NSB med 20 %. Grønne avgifter er en helt sentral del av Venstres miljøpolitikk (FOTO: © NSB)

Mer bruk av miljøvennlig transport

Hensikten med å innføre miljøavgiften er å stimulere til mer bruk av miljøvennlig transport, og å gjøre alternative transportmidler, først og fremst tog, mer konkurransedyktige sammenlignet med fly. Derfor har Venstre samtidig sørget for å sette ned månedskortprisene på NSB med 20 prosent. Grønne avgifter er en helt sentral del av Venstres miljøpolitikk. Venstre ønsker å gjøre det vi vil ha mer av (arbeid og omstilling) billigere, og det vi vil ha mindre av (forurensing) dyrere.

Det er dessuten avgjørende å sette fart i omleggingen til mer miljøvennlig drivstoff, også innen luftfarten. Derfor har Venstre i budsjettavtalen fått gjennomslag for en reduksjon i landingsavgiftene på 25 pst. for fly som bruker 25 pst. bærekraftig biodrivstoff. Denne ordningen skal erstattes med et omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff fra 1. januar 2018.

Venstre ønsker å gjøre det vi vil ha mer av (arbeid og omstilling) billigere, og det vi vil ha mindre av (forurensing) dyrere.

Unntak for ruter på Vestlandet og i Nord-Norge

Venstres utgangspunkt etter forhandlingene er at flyavgiften skal gjelde pr. person pr. reise, med unntak av de rutene som drives etter statlig anbud. Dette gjelder i hovedsak ruter på Vestlandet og i Nord-Norge. Det vil ikke bli dobbelt avgift på reiser med mellomlanding.

Se oversikt over flyruter som drives på statlig anbud på Samferdselsdepartementets nettsider

Høringsrunde

Det har kommet flere reaksjoner på forslaget om flyavgift, i hovedsak fra aktører med kommersielle interesser i saken. De som har innspill til innretningen på avgiften, vil få anledning til å komme med sine synspunkter i høringsrunden.

Flere har hevdet at avgiften vil føre til reduksjon i antall ruter og i verste fall nedleggelse av flyplasser. Om antall flyavganger blir noe redusert som følge av avgiften, viser det at den fungerer etter hensikten. Tanken bak avgiften er prinsippet om at forurenseren skal betale. Dersom avgiften fører til at flere velger tog der det er et alternativ og færre flyr vil det føre til mindre klimagassutslipp.

Venstre om: Transport og klima

Money money money Flyavgift i andre land

Tyskland innførte 1.1.2011 nasjonale miljøavgifter på flytrafikk – både nasjonal og internasjonal trafikk. Den tyske avgiften omfatter alle flyavganger fra tysk flyplass. Det gjelder ulike avgiftssatser avhengig av destinasjon. For innenlandsreiser og reiser til flyplass i Europa (reiser inntil 2500 km) er avgiftssatsen 7,5 euro per passasjer. For middels lange interkontinentale reiser, (reiser mellom 2500-6000 km) bl.a. til land i Midt-Østen, Vest-Asia og Afrika, er avgiftssatsen 23,43 euro per passasjer. For lengre interkontinentale reiser til andre land (reiser over 6000 km, bl.a. Amerika, Oseania, Øst-Asia) er avgiftssatsen 42,18 euro per passasjer.

Også Storbritannia har hatt en avgift på flyreiser i flere år. Det heter Air Passenger Duty (APD) og belastes passasjerer på fly fra britiske flyplasser. Hvor mye man betaler avhenger av hvor lang flyturen er, og hvilken klasse man reiser på. For de korteste flyturene (under 2000 miles), koster det £13, og på de lengste flyturene (over 2000 miles) koster det £71. Avgiften dobles for passasjerer som reiser på business eller 1. klasse. Det er også allerede fastsatt at avgiften på de lengste flyturene skal økes til £73 fra 1.4.2016. Det er egne og dyrere avgifter på fly med få passasjerer/seter.

Den foreslåtte avgiften på 80 kroner på samtlige reiser vil sammenlignet med Tyskland og Storbritannia være på om lag samme nivå med Tyskland og betydelig lavere enn Storbritannia når det gjelder de korteste reisene, og betydelig lavere enn begge når det gjelder lengre reiser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**