Elvestuen tok imot opprop for bedre rovdyrpolitikk

Foto: Venstre

Ola Elvestuen (V), leder av stortingets energi- og miljøkomité, mottok i dag et opprop fra 505 norske biologer, som ber om en bedre forvaltning av norske rovdyrstammer. – Et viktig bidrag for å sørge for en bedre rovdyrpolitikk i Norge, sier Elvestuen om oppropet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Oppropet ble overlevert av biologene Dag O. Hessen (Universitet i Oslo), Nils Chr. Stenseth (Universitetet i Oslo) og Harald Kyrvi (Universitetet i Bergen).

– De store rovdyrene er en sentral del av det norske økosystemet, og vi har forpliktet oss internasjonalt til å bevare viktige rovdyrstammer i Norge. Venstre er svært bekymret for at bestandsmålene for rovdyr som ulv ikke nås, og mener at disse bør økes, samtidig som vi tar kraftigere virkemidler i bruk for å nå dem, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen tar imot et opprop fra 505 biologer for en bedre rovdyrpolitikk. Oppropet ble overlevert av biologene Dag O. Hessen (Universitet i Oslo), Nils Chr. Stenseth (Universitetet i Oslo) og Harald Kyrvi (Universitetet i Bergen).
Ola Elvestuen tar imot et opprop fra 505 biologer for en bedre rovdyrpolitikk. Oppropet ble overlevert av biologene Dag O. Hessen (Universitet i Oslo), Nils Chr. Stenseth (Universitetet i Oslo) og Harald Kyrvi (Universitetet i Bergen).

– Derfor er det viktig med dette faglige innspillet, som med stor tydelighet viser at vi må tenke nytt i rovdyrpolitikken for å bevare de rovdyrstammene vi har i dag, og legge til rette for en naturlig utvikling av det biologiske mangfoldet i norsk natur, fortsetter han.

– Det er ingen tvil om at norsk natur har god plass, også til de store rovdyrene. Det er viktig med et nordisk samarbeidet på feltet, men et slikt samarbeid kan ikke bety at Norge påtar seg et mindre ansvar for rovdyrene, sier Elvestuen, og understreker at det trengs sterkere faglige perspektiver i rovdyrdebatten.

Lavere konfliktnivå

– Vi er nødt til å redusere konfliktnivået mellom ulike interesser i rovdyrpolitikken, og politikken må være faglig basert. En mulighet er å sikre rovdyrene en større plass i noen av nasjonalparkene, slik dette oppropet fra landets fremste bioliger tar til orde for, sier Elvestuen.

Det er ingen tvil om at norsk natur har god plass, også til de store rovdyrene

Ola Elvestuen

– For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt, trengs forutsigbar politikk. I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt, utdyper han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**