Nå legges saken om Bybanen langs Bryggen frem i byråd

Foto og grafikk: Nils Eivind Horneland

Venstres viktigste sak og vår viktigste seier i byrådsplattformen blir snart behandlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Byrådet ønsker en raskest mulig utbygging av Bybanen til alle bydeler, og vil med denne saken sørge for fremdrift i arbeidet med byggetrinn fem mot Åsane/Vågsbotn. Saken konkretiserer traseene som er slått fast i byrådets politiske plattform.

– Byrådet ønsker fortgang i utbyggingen av Bybanen. Vi er opptatt av å få laget den mest skånsomme traseen langs verdensarvstedet på Bryggen. I tillegg ønsker vi å skåne Sandvikskirken og få utredet et underjordisk stopp ved Rothaugen, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Vil fastsette deltraseer

Byrådet vil i størst mulig grad basere seg på allerede gjennomførte konsekvensutredninger fra tidligere behandling i bystyret i 2014. Traseene byrådet vil legge til grunn for sentrum og Åsane er allerede fullt utredet. Derfor ønsker byrådet å fastsette disse deltraseene for å komme videre med forberedelser til reguleringsplanarbeid:

  • Sentrum: Alternativ 1Aa, dagløsning via Kaigaten-Småstrandgaten-Bryggen-Sandbrogaten.
  • Åsane: Alternativ 2C fra Eidsvåg til Vågsbotn gjennom Åsane sentrum.

Trenger tilleggsutredninger for Sandviken

For løsning gjennom Sandviken er det behov for noen tilleggsutredninger før byrådet tar endelig stilling til trase:

  • Som alternativ til stopp i dagen ved Sandviken kirke, ønsker byrådet å utrede et mulig underjordisk stopp ved Rothaugen, med videre trase i tunnel til holdeplass i Amalie Skrams vei
  • Byrådet vil utrede muligheten for forlengelse av ett løp i Fløyfjellstunnelen
  • Løsning uten forlenget Fløyfjellstunnel, men med omkjøring via Arna (Ringveg Øst/E39) skal også vurderes

Vil ta kulturminnefaglige hensyn på Bryggen

Byrådet ønsker å starte et forberedende arbeid for traseen gjennom sentrum ved at det etableres en arbeidsgruppe med deltakelse fra kulturminnefaglige myndigheter og supplerende kulturminnefaglig representasjon. Arbeidet til denne gruppen skal legge premisser for det videre planarbeidet.

Byrådet vil utlyse en arkitekt- og designkonkurranse for helhetlig utforming av området Torget–Vetrlidsalmenning–Finnegårdsgaten–Bryggen, slik at byrommene gis et stort løft.

Utvidelse av verdensarvstedet

Byrådet foreslår en mulighetsstudie for positiv utvikling av Bryggen sammen med tilknyttede aktører. Her skal en også vurdere en utvidelse av det geografiske området for verdensarvstedet til å omfatte en større del av det historiske sentrum.

I løpet av 2016 vil byrådet fremme en samlet sak om trase for hele strekningen sentrum-Åsane som grunnlag for oppstart av reguleringsplan.

Les mer om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**